ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
Контакти

Адрес:  2100 Елин Пелин

пл. Независимост №1

тел: 0725/68620

факс: 0725/60200

e-mail: obshtina@elinpelin.org

Приемен ден: всяка сряда от 8:00 до 12:00


Кмет на Община Елин Пелин

доц. д-р инж. Ивайло Симеонов

тел: 0725/68620; email: kmet.elinpelin@gmail.com


Технически секретар на кмета - 0725/68620 Факс: 0725/60200


Секретар на Община Елин Пелин

Симеона Попгеоргиева

тел: 0725/68622; Факс: 0725/60200

e-mail: s.popgeorgieva@gmail.com


Заместник-кмет "Инвестиции и строителство “

Инж. Радослав Орловски

тел: 0725/686 48, 0725/686 20    

email: radoslаv.orlovski@gmail.comЗаместник-кмет "Общинска собственост, транспорт и комуникации"

Стоян Стоянов

тел: 0725/68 620, 0725/68648

email: s.angelov.stoianov@gmail.com

 


Заместник-кмет "Европейски-фондове и Екология"

инж. Николай Савов 

тел: 0893441440

email: nsawow@abv.bg


 

ОбС - Председател - Николай Плещов
ОбС- секретар - 0725/68631 fax:0725/60212


Директор на дирекция "Финансово стопански дейности"
Счетоводство - 0725/68626 
Каса - 0725/68644
e-mail: schet_elinpelin@abv.bg


Директор на дирекция "Правно и административно обслужване"
тел. 0725/60206
e-mail:


Екология
Цветанка Христова
тел. 0893 441437 
тел. 0725/68613
e-mail:
eco@elinpelin.org


Временна заетост - 0725/68616 


ТРЗ и ЧР - 0725/68625


Образование, хуманитарни и социални дейности

тел. 0725/68633 
e-mail: otdel_oksd@abv.bg


Гражданско състояние (ГРАО) 
Райничка Николова 
тел. 0893 441475 
тел. 0725/68636
e-mail: grao_elinpelin@abv.bg


ЦУИГ - 0725/68610
ЦУИГ /Адм. обслужване/ - 0725/68640
e-mail: cuig@elinpelin.org


Местни данъци и такси: 
Инспектори - 0725/68642
Счетоводител - 0725/68616


Вътрешен одит - 0725/68637


Европейски политики програми и проекти

тел. 0725/60208; 68637
e-mail: fond_elinpelin@abv.bg


Гл. архитект Стефан Аспарухов

тел. 0725/60211 


Контрол по строителството
тел.  0725/68612 
Техници - 0725/68614


Инвестиции строителство и екология
тел. 0725/68645


Кадастър и регулация, УТ
тел.  0725/68615
e-mail:
tsu_elinpelin@abv.bg


Общинска собственост
тел. 0725/68613
e-mail: os_elinpelin@abv.bg


Охрана - 0725/60210 
Домакин - 0725/68619


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 
Секретар: Анета Димитрова
тел. 0893441401
e-mail: otdel_oksd@abv.bg

 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин