Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Бюджет

Обява за провеждане на публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2018 година
21.06.2019
Уважаеми граждани, Общински съвет-Елин Пелин обявява, че на 01 юли 2019 година от 17.00 часа в залата на Община Елин Пелин, етаж І-ви ще се проведе публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2018 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на община Елин Пелин не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане. Обява за провеждане на публично обсъждане на Годишен отчет за бюджет 2018

Отчет за изпълнението на бюджета за м. Април 2019 г.
23.05.2019

Отчет за изпълнението на бюджета за м. Март 2019 г.
23.04.2019

Отчет за изпълнението на бюджета за м. Февруари 2019 г.
23.04.2019

Бюджет на Община Елин Пелин за 2019 г.
04.03.2019
  • Бюджет 2019 г.
  • Решение №1112 на ОбС Елин Пелин

Отчет за изпълнението на бюджета за м. Януари 2019 г.
15.02.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!