Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

„Изработване на ПУП-Парцеларен план за техническа инфраструктура за околовръстен път в с. Гара Елин Пелин и с. Нови хан"
21.08.2019

Подобряване на общинска образователна инфраструктура – СУ "Васил Левски", гр. Елин Пелин
20.08.2019

„Доставка по заявка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и „Домашен социален патронаж" към Община Елин Пелин" по обособени позиции
20.08.2019

"Предоставяне на услуги по приемане на отпадъци за опoлозотворяване и/или обезвреждане, генерирани от територията на Община Елин Пелин", по обособени позиции
12.08.2019

Изработване на ПУП-Парцеларен план за техническа инфраструктура за околовръстен път в с. гара Елин Пелин и с. Нови хан
11.07.2019

Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на приток на р. Стара река в регулационните граници на село Голема Раковица, Община Елин Пелин
01.07.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!