Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

Упражняване на независим строителен надзор на обект „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на р. Старата река в регулационните граници на село Голема Раковица, община Елин Пелин"
04.12.2019

Съобщение за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на транспортно средство за извършване на мобилна работа" по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе".
18.11.2019

Съобщение за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на работно облекло" по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе".
18.11.2019

Съобщение за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване" по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе".
18.11.2019

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за нуждите на Община Елин Пелин за зимен сезон 2019 - 2020 г.
14.11.2019

Упражняване на независим строителен надзор на обект "Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на приток на р. Стара река в регулационните граници на село Голема Раковица, община Елин Пелин"
08.11.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!