ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Профил на купувача

ДОСТАВКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ И НОВА МАШИНА ЗА ИНЖЕКЦИОННО ЗАПЪЛВАНЕ НА ДУПКИ В АСФАЛТОВИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.
28.09.2017

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и част от уличните платна за нуждите на Община Елин Пелин.
21.09.2017

Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на улични и пътни платна и прилежащите им елементи на Общинските пътища и улици в Община Елин Пелин през 2017 г.
21.09.2017

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин“.
08.09.2017

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска и общинска транспортна схема
09.08.2017

„Изграждане на пристройка на два етажа към съществуваща детска градина в УПИ за детски дом и детски ясли в кв.60 по РП на с.Нови хан, община Елин Пелин –довършителни вътрешни и външни СМР и вертикална планировка“
25.07.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас