Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин" По Обособени позиции.
19.04.2019

Доставка по заявкa на Плътен асфалтобетон, Катионна битумна емулсия и Мита фракция за нуждите на Община Елин Пелин, по обособени позиции
09.04.2019

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Строителство - реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин" По Обособени позиции.
08.04.2019

Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин
22.02.2019

Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2019 г. в населените места от Община Елин Пелин
05.02.2019

Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2019 г. в населените места от Община Елин Пелин
05.02.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!