Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

Доставка по заявка на хранителни продукти за нуждите на детските градини и „Домашен социален патронаж" към Община Елин Пелин по обособени позиции
15.10.2019

Доставка на минерални материали (пясък и сол) за оперативен зимен сезон 2019-2020 г. за нуждите на Община Елин Пелин
20.09.2019

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло" по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе".
09.09.2019

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване" по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе".
09.09.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!