Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1351/04.10.2019 г. е издадена Заповед №888/24.10.2019 г. – за разрешаване за изработване на проект за ПУП-ИПРЗ.
04.11.2019

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1350/02.10.2019 г. е издадена Заповед №885/24.10.2019 г. – за разрешаване за изработване на проект за ПУП-ИПРЗ.
04.11.2019

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с рег.№ УТ2_18-1347/27.09.2019 г. е издадена Заповед №814/27.09.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ
14.10.2019

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с рег.№ УТ2_18-1347/27.09.2019 г. е издадена Заповед №814/27.09.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ
14.10.2019

Заповед №802/25.09.2019г. – за разрешаване за изработване на проект за обединяване на УПИ XXXVIII-“за ПСДОДО” и УПИ XXXIX-“за ПСДОДО”, находящи се в кв.80, с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин
08.10.2019

Издадена Заповед №813/27.09.2019г. на Кмета на Община Елин Пелин за разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по чл.150 от ЗУТ
08.10.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!