Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.№УТ2_18-1341/19.09.2019г. е издадена Заповед №1065/20.12.2019г. – за разрешаване за изработване на проект ПУП-ИПР за разделяне на УПИ IX94, кв. 12 по плана на с. Петково, община Елин Пелин
13.01.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с Вх.№УТ2_19-1820/27.11.2019г. е издадена Заповед №1044/17.12.2019г. – за разрешаване за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА по чл. 150 от ЗУТ, съставляващ следните части:
13.01.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с Вх.№УТ2_19-1821/27.11.2019г. е издадена Заповед №1043/17.12.2019г. – за разрешаване за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА по чл. 150 от ЗУТ
13.01.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.№УТ2_19-1827/07.01.2020г. е издадена Заповед №10/08.01.2019г. – за разрешаване за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА по чл. 150 от ЗУТ
13.01.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх.№УТ2_18-1355/21.10.2019 г. е издадена Заповед №1042/17.12.2019 г. – за разрешаване за изработване проект за проект ПУП-ИПР за разделяне на УПИ XVI200, кв. 26 по плана на с. Мусачево, община Елин Пелин
10.01.2020

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заявление с Вх. №УТ2_18-1346/2/13.11.2019 г. е издадена Заповед №1068/23.12.2019 г. – за разрешаване за изработване проект за ПУП-ИПР за разделяне на УПИ VII-97, находящ се в кв.18, по плана на с. Равно поле, община Елин Пелин
10.01.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!