Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена заповед №684/20.08.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин
16.09.2019

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №690/20.08.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин
02.09.2019

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №688/20.08.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин
02.09.2019

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №689/20.08.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин
02.09.2019

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №684/20.08.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин
02.09.2019

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №687/20.08.2019 г. на Кмета на Община Елин Пелин
02.09.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!