ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Решение № СО–68–ПР/2018 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
13.08.2018

Уведомление от РИОСВ – София по приложение № 2 , съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 10, т. 1 и 2 от Наредбата за ОВОС за „Изграждане на пет жилищни сгради" в имот № 060050, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин, с Възложител Стоян Николов.
13.08.2018

Изграждане на открит паркинг със слънцезащитни навеси за автомобили в УПИ II -466, 130001, 130002, 130003, масив 130, с. Равно поле, община Елин Пелин
06.08.2018

Приложение № 2 за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец , в УПИ I-46, 47, 48, кв. 16, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин" от „КАБСИ ИНДЪСТРИС ЕНД ТРЕЙД КО"EООД.
16.07.2018

Приложение 2 - Инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец" в имот № 085016, землище на град Елин Пелин, община Елин Пелин, във връзка с разпоредбите на чл.6, ал. 10, т.1 и 2 от Наредбата за ОВОС
13.07.2018

Инвестиционни намерения: Решение № СО–56–ПР/2018 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите– София
27.06.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин