Електронни Услуги Община Елин Пелин
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Инвестиционно предложение за "Изграждане на конна база за 40 коня" в поземлен имот № 067057, в землището на с. Елешница, община Елин Пелин.
20.02.2019

Уведомление за инвестиционно намерение на "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД
14.02.2019

Уведомление за инвестиционно намерение от "БТК" ЕАД
30.01.2019

Уведомление за инвестиционно намерение от "БОНЕВ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД
30.01.2019

Писмо от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София, че "Решение № СО-2-ПР/2019" е достъпно на интернет страницата на РИОСВ - София
25.01.2019

Уведомление по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно намерение: "Изграждане на уличен водопровод от ОТ 38, през ОТ 37, ОТ 35, ОТ 30, ОТ 28, ОТ 27, ОТ 27а и ОТ 27б, и сградни водопроводни отклонения за захранване на УПИ XVIII-35 за СПТД и УПИ XI-22 за СПТД, кв. 2 по плана на с. Равно поле"
23.01.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!