ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
05.04.2018

Инвестиционни намерения: Инвестиционно предложение за изграждане на "Изграждане на Завод за възстановяване на синтетични органични полимери, с местоположение - УПИ II 12,13,14,15,16,17,19,26 кв. 14, м. СПЗ, землище на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, област София – област
04.04.2018

Вилно строителство на ПИ 060047 в имот 060050 по КВС на с.Равно поле общ.Ел.Пелин.
23.03.2018

Инвестиционно предложение за изграждане на “Изграждане на Завод за възстановяване на синтетични органични полимери, с местоположение - УПИ II 12,13,14,15,16,17,19,26 кв. 14, м. СПЗ, землище на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, област София – област.
23.03.2018

Инвестиционни намерения: Инвестиционно предложение за „Изграждане на Бензиностанция, тир паркинг и администрация в ПИ № 014032, М. „Под усоето" в землището на с. Потоп, община Елин Пелин, Софийска област.
12.03.2018

Инвестиционно предложение за изграждане на "Складово – производствена и търговска дейност, транспортен достъп с път III-105, външно електрозахранване – трафопост, подземен електрически кабел 20kV и кабелна линия 1kV в имот №058075, м."Селището" в землището на гр.Елин Пелин, общ.Елин Пелин.
16.02.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин