ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Оспорени решения

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
23.10.2017

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №677/28.09.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
19.10.2017

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №613/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
03.10.2017

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №534/31.05.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин .
05.09.2017

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №621/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин
04.09.2017

Обявление за образувано дело №527/2017г. на АССО по протест на Окръжна прокуратура София против разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 19; чл. 21, ал. 4; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28; чл. 29, ал. 2; чл. 31, ал. 1; чл. 32; чл. 33; чл. 34, ал. 3; чл. 66; чл. 67; чл. 68 и чл. 70 от Наредба за управление на общинските пътища в община Елин Пелин, приета с Решение №339/30.09.2008г., изм.и доп. с Решение №113/26.01.2012г. на Общински съвет-Елин Пелин.
26.06.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин