ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Оспорени решения

Обявление за образувано дело № 177/2018г. в АССО против Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
02.04.2018

Обявление за образувано ново дело №1115/2017г. в АССО против Решение №621/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
04.01.2018

Обявление за образувано дело №1191/17г. в АССО против Наредба за управление на общинските пътища в Община Елин Пелин, приета с Решение №339/2008г. на ОбСЕП
04.01.2018

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
23.10.2017

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №677/28.09.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
19.10.2017

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №613/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
03.10.2017

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин