ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
Проекти на нормативни документи

Проект на Наредбата за водене на регистър на общинските детски градини.
06.07.2017

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.
26.06.2017

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин
19.04.2017

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
24.11.2016
Наредба_МТЦУ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.
24.11.2016
Наредба_МДТ

УВЕДОМЛЕНИЕ РЕГ. ИНДЕКС № 11050 (6) / 18.11.2016 ГОД.ОТНОСНО ВХОДИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ДО ОБС-ЕЛИН ПЕЛИН, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТ ЧИСТОТА ПО ЧЛ. 66 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
24.11.2016
Уведомление

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас