ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
Проекти на нормативни документи

Проект на Наредбата за водене на регистър на общинските детски градини
08.09.2017

Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2017-2020г.
01.09.2017

Проект на правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Елин Пелин
28.08.2017

Проект на Наредбата за водене на регистър на общинските детски градини.
06.07.2017

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.
26.06.2017

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин
19.04.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин