ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Конкурси, търгове

Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ: Помещение № 6, с предназначение за специализиран АГ кабинет, със застроена площ от 29,90 кв. м., находящо се на втори етаж в двуетажна масивна сграда /здравна служба/, в УПИ I-202 за здравеопaзване и здравно-обслужващи дейности, кв. 27 по кадастралния и регулационен план на с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
03.11.2017

Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – общинска собственост, представляващ: Помещение № 3, със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,62 кв. м., находящо се на петия етаж в „Професионален учебен център с хотелска част", представляващ масивна сграда на пет етажа със сутерен /с ПРУ, складове и гараж/, в УПИ VII-КОО, кв. 26, по кадастралния и регулационен план на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
02.11.2017

Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: Помещение № 7, със санитарен възел, с обща застроена площ от 10,98 кв. м., находящо се на четвърти етаж в Професионален учебен център с хотелска част, представляващ масивна сграда на пет етажа със сутерен /с ПРУ, складове и гараж/, в УПИ VII-КОО, кв. 26, по кадастралния и регулационен план на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.10.2017

Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: Помещение № 5 със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,98 кв. м., находящо се на четвърти етаж в Професионален учебен център с хотелска част, представляващ масивна сграда на пет етажа със сутерен /с ПРУ, складове и гараж/, в УПИ VII-КОО, кв. 26, по кадастралния и регулационен план на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.10.2017

Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: Помещение – част от кухненски бокс, с площ 41,6 кв.м., находящо се в сутерен на Начално училище „Христо Ботев", в УПИ XIII-За училище, кв. 165, по кадастралния и регулационен план на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.10.2017

Община Елин Пелин обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: Помещение № 1 и Помещение № 2, със санитарен възел, с обща застроена площ от 30,92 кв. м., Помещение № 3, със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,62 кв. м., находящи се на трети етаж в Професионален учебен център с хотелска част, представляващ масивна сграда на пет етажа със сутерен /с ПРУ, складове и гараж/, в УПИ VII-КОО, кв. 26, по кадастралния и регулационен план на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
31.10.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин