ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
Добре дошли

Новини
Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "БКД-Елин Пелин".
23.10.2017

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
23.10.2017

ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, дирекция „Финансово стопански дейности", за Длъжност: Счетоводител.
20.10.2017

РЕМОНТ НА ЖП ПРЕЛЕЗА В РАЙОНА НА РАЗДЕЛЕН ПОСТ МУСАЧЕВО–ПЪТ 6002-МУСАЧЕВО
20.10.2017

Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин за периода 23 - 27.10.2017 г.
20.10.2017

Обявление на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ І46,47,48-За логистични и складови дейности, кв.16, гр.Елин Пелин – СПЗ, образуван от имоти №№ 069046, 069047 и 069048 по КВС на землището на гр.Елин Пелин.
19.10.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Октомври 2017г.
06.10.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Септември 2017г.
05.09.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Юли 2017г.
07.07.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Юни 2017г.
09.06.2017

График на комисиите за м.Май 2017г.
05.05.2017

График на комисиите за м.Април 2017г.
06.04.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 26.10.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
19.10.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 28.09.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
21.09.2017

Провеждане на извънредно заседание на ОбС-Елин Пелин на 18.09.2017г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 18:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
15.09.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 27.07.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
21.07.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 29.06.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
23.06.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 31.05.2017г. /СРЯДА/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
23.05.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас