ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
Добре дошли

Новини
Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Елин Пелин неразделна част от протокол №Пр-479/23.05.2018 год.
19.06.2018

Обявление на заповед № ТС-343/16.05.2018г на кмета на община Елин Пелин е одобрен ПУП-ПЗ за имот № 016147 в землището на гр.Елин Пелин.
18.06.2018

Обявление за заповед № ТС-217/28.03.2018г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на ПУП-ПЗ на имот №057006 в землището на с.Лесново.
18.06.2018

Обявление на заповед №ТС-216/28.03.2018г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на ПУП-ПЗ на имот №025001 в землището на с. Нови хан.
18.06.2018

Планови прекъсвания на електрозахранването за община Елин Пелин, 18 - 22.06.2018 г.
15.06.2018

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 год.
14.06.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Юни 2018г.
07.06.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Май 2018г.
04.05.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Април 2018г.
04.04.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Март 2018г.
02.03.2018

Извънредно заседание на постоянната комисия по "Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество" към ОбС - Елин Пелин на 16.02.2018г./петък/ от 10,00 часа.
15.02.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Февруари 2018г.
02.02.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 31.05.2018г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
23.05.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 26.04.2018г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин.
18.04.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 29.03.2018г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
23.03.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 22.02.2018г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
16.02.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 30.01.2018г. /ВТОРНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
24.01.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 18.12.2017г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
12.12.2017

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин