Качество на въздуха
  Вътрешни правила

Вътрешни правила за достъп до обществена информация
06.02.2017

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Община Елин Пелин
28.12.2016

Правила за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Елин Пелин
27.05.2015

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в община Елин Пелин
03.03.2015

Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до община Елин Пелин
03.03.2015

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки
03.03.2015

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин