Отпадъци


30.12.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. януари 2022 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

30.11.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. декември 2021 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

29.10.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. ноември 2021 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

29.09.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. октомври 2021 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

24.09.2021
Домашното компостиране е една от предпочитаните мерки, включени в общинските програми за управление на дейностите по отпадъците по отношение на биоразградимите битови отпадъци.


Търсене