Отпадъци


28.11.2022
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец декември 2022 г., който се изпълнява на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

28.10.2022
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец ноември 2022 г., който се изпълнява на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

27.09.2022
Графикът за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец октомври 2022 г. се изпълнява на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

22.08.2022
През 2022 г. Община Елин Пелин успешно си партнира с предприятието за оползотворяване на опаковки „ЕКОПАК“ в дейоностите за разделно събиране на отпадъците от опаковки от домакинствата. За улеснение на гражданите прилагаме списък с локациите на контейнерите за разделно събиране на пластмаса, хартия и стъкло.

22.08.2022
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец септември 2022 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

31.07.2022
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец август 2022 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

Търсене