Изготвен Доклад за приемане на нова Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Елин Пелин

Дата на публикуване: 22.10.2021 16:12
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Елин Пелин чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост” №1.


Наименование Брой тегления
Наредба за прием в детските градини и училища_ОЕП_2021.pdf 39 Изтегли документ с име "Наредба за прием в детските градини и училища_ОЕП_2021.pdf"

Търсене