Извършена е проверка на състоянието на мостовите съоръжения по пътя към местност Гладно поле, намираща се до с. Крушовица

Дата на публикуване: 07.12.2021 16:08

След сигнали на граждани на 07 декември 2021 г. служители на Община Елин Пелин извършиха проверка на състоянието на мостовите съоръжения по пътя към местност Гладно поле, намираща се до с. Крушовица.

При направената проверка на място беше установено, че състоянието на мостова конструкция на първият мост е в задоволително състояние, а при вторият мост се наблюдава нарушена цялост на част от бетоновата конструкция на основите. Едно от бетоновите крила на моста е наклонено към коритото на реката и се налага неговото укрепване. За резултатите от направения оглед беше уведомено ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, които са възложители на строителните дейности в района.

В същия ден бе направена и последваща проверка от представители на НКЖИ. След установяването на състоянието на мостовите конструкции по пътя към местност Гладно поле НКЖИ ще предприемат спешни мерки за укрепването на основата на моста. Аварийните ремонтни дейности ще започнат в рамките на месец декември, за да се гарантира безопасността на пътния участък.

Информираме гражданите на общината и жителите на с. Крушовица, местност Гладно поле, че преди започване на дейностите по изграждането на новото жп трасе НКЖИ и представители на общинската администрация са извършили видеозаснемане на целия път и неговото състояние. Строителната компания – изпълнител на европейския проект се задължава да приведе пътя в технически изряден вид при приключване на строителните дейности и пускане в експлоатация на новото жп трасе. По време на дейностите по проекта са изградени отводнителни канавки и е направено разширение на пътните габарити предвид преминаващата тежка строителна техника.

ГалерияТърсене