Новини


26.02.2021
Уважаеми граждани, Приемното време на Главния архитект на общината за следващата седмица ще се състои на 04.03.2021 г. - четвъртък от 13.00 до 16.00ч., вместо в понеделник. Останалите служители от отдел "Устройство на територията и контрол по строителството" ще приемат и в понеделник - 01.03.2021 г. от 13.00 до 16.00 ч.

24.02.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през март 2021 г., който ще се изпълнява на седмична база от сметосъбиращ камион на общинското предприятие „БКД - Елин Пелин”.

24.02.2021
На 24.02.2021 г. се отбелязва Международният ден за борба с тормоза в училище или т.н. Ден на розовата фланелка. Една съвместна инициатива на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), Община Елин Пелин и НУ "Христо Ботев", гр. Елин Пелин.

23.02.2021
Кметът на Община Елин Пелин г-н Ивайло Симеонов получи благодарствена грамота от областния управител на Софийска област г-н Илиан Тодоров за добрата работа между двете институции.