Добре дошли

Новини


20.10.2021
След направените подобрения и осигуряването на допълнително оборудване трениращите деца и младежи ще се радват на приятен и осветен терен, където ще могат да спортуват на воля.


19.10.2021
Обзор на извършените дейности в община Елин Пелин и кратка информация за предстоящите дейности.

19.10.2021
Община Елин Пелин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" №1.