Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на повърхностен воден обект ляв приток (река Лопошна), на река Стара река, в регулацинните граници на село Голема Раковица, ЕКАТТЕ 15432, община Елин Пелин, София – област, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита на вредното въздействие на водите – изграждане на стоманобетонни подпорни стени, почистване и облицоване на речното дъно, монтаж на три броя пешеходни мостове

Дата на публикуване: 30.11.2020 13:58
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на повърхностен воден обект ляв приток (река Лопошна), на река Стара река, в регулацинните граници на село Голема Раковица, ЕКАТТЕ 15432, община Елин Пелин, София – област, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита на вредното въздействие на водите – изграждане на стоманобетонни подпорни стени, почистване и облицоване на речното дъно, монтаж на три броя пешеходни мостове.

Търсене