Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на повърхностен воден обект река Стара река (река Равна), в регулацинните граници на село Голема Раковица, ЕКАТТЕ 15432, община Елин Пелин, София – област, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита на вредното въздействие на водите – изграждане на стоманобетонни подпорни стени, почистване и облицоване на речното дъно, заскаляване около устои и крила на мост

Дата на публикуване: 01.12.2020 16:27


Наименование Брой тегления
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите .PDF 151 Изтегли документ с име "Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите .PDF"

Търсене