Публикации на декларации по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ


Наименование Брой тегления
Декларация с. Равно поле.pdf 234 Изтегли документ с име "Декларация с. Равно поле.pdf"
Декларация с.Нови хан.pdf 246 Изтегли документ с име "Декларация с.Нови хан.pdf"
Декларация с. Голема Раковица.pdf 237 Изтегли документ с име "Декларация с. Голема Раковица.pdf"

Търсене