Община Елин Пелин обявява обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за разработване на промоционален инструмент за е-маркетинг - Съвместна интелигентна платформа за туризъм за изпълнението на проект CB007.2.12.002 „Магията на синергиите“, съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия 2014-2020

Дата на публикуване: 22.02.2021 09:59

Община Елин Пелин обявява обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за разработване на промоционален инструмент за е-маркетинг - Съвместна интелигентна платформа за туризъм за изпълнението на проект CB007.2.12.002 „Магията на синергиите“, съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия 2014-2020.

Обявата за обществената поръчка и документацията за участие  можете да намерите на www.elinpelin.bg и на http://www.ipacbc-bgrs.eu/public-tenders.

Крайния срок за подаване на оферти е 24.03.2021 г.

Standard advertisement for local publication

Consultancy services for developing e-marketing promotional tool – Joint Smart Tourism Platform for the implementation of the project

“The Magic of Synergies”

CB007.2.12.002

Municipality of Elin Pelin intends to award a service contract for „Consultancy services for developing e-marketing promotional tool – Joint Smart Tourism Platform for the implementation of the project CB007.2.12.002 “The Magic of Synergies” in the City of Elin Pelin, co-funded by the European Union, through Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme 2014-2020.

The contract notice and additional information about the contract notice are available from www.elinpelin.bg and on http://www.ipacbc-bgrs.eu/public-tenders

The deadline for submission of applications is 24.03.2021.

 


Наименование Брой тегления
FOURTH PROCEDURE ELIN PELIN.rar 62 Изтегли документ с име "FOURTH PROCEDURE ELIN PELIN.rar"

Търсене