Проект на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин

Дата на публикуване: 30.08.2021 16:35
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 30.08.2021 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин.

Докладът, мотивите и Проекта на Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин се публикуват на основание чл. 26, ал.2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс.

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет - Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦАО, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост" №1.


Наименование Брой тегления
Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин.pdf 61 Изтегли документ с име "Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин.pdf"

Търсене