Мобилни приложения за Apple и Google Play по проект CB007.2.12.002 "МАГИЯ НА СИНЕРГИИТЕ", съфинансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Сърбия 2014-2020

Дата на публикуване: 22.10.2021 16:26
Interreg - IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme CCI Number 2014TC16I5CB007
Проектът е съфинансиран от ЕС по програмата Interreg-IPA CBC България-Сърбия 
ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Tази платформа е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на платформата е отговорност единствено на Община Елин Пелин и по-никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Търсене