Община Елин Пелин обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на четири недвижими имота – частна общинска собственост в с. Лесново

Дата на публикуване: 03.12.2021 16:50

ВАЖНО: Заинтересованите лица могат да представят документи за участие в процедурите всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч. в "Център за административно обслужване" (ЦАО) на Община Елин Пелин до 14.12.2021 г. за два от имотите и до 16.12.2021 г. включително за останалите два имота.

ГалерияТърсене