Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "ИЗИДА - 1894" ЕООД гр. София, за площадка с. гара Елин Пелин

Дата на публикуване: 29.12.2021 09:55

Информираме Ви, че 1 бр. компакт диск с документацията към Писмото е на разположение на заинтересованите лица в сградата на Община Елин Пелин, пл. "Независимост" № 1, ет. 3 - Отдел "Общински инспекторат и Екология".

Наименование Брой тегления
Писмо от ИАОС (1).pdf 144 Изтегли документ с име "Писмо от ИАОС (1).pdf"
Съобщение на Община Елин Пелин (2).pdf 138 Изтегли документ с име "Съобщение на Община Елин Пелин (2).pdf"

Търсене