Откриваща конференция по проект “ЕЛИН ПЕЛИН 360 ° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360 ° - THE PLACE TO BE” на 6 април 2022 г.

Дата на публикуване: 08.04.2022 15:30

На 06.04.2022 г. от 10:00 ч. в зала на Общински съвет - Елин Пелин, ет. 1 в сградата на Община Елин Пелин се проведе откриваща конференция по проект “ЕЛИН ПЕЛИН 360 ° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360 ° - THE PLACE TO BE”,  по процедура BGCULTURE-2.001 Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура”, Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 На откриващата конференция бяха поканени и присъстваха г-жа Райничка Николова – зам.-кмет на Община Елин Пелин, г-жа Ренета Денкова – секретар на Община Елин Пелин, екипа за управление на проекта, представители на общинска администрация, г-жа Румяна Младенова -  омбудсман на община Елин Пелин, представители от центровете за социални услуги -  „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания» (ЦНСТДБУ); «Център за обществена подкрепа/общностен център за деца и семейства» (ЦОП/ОЦДС)  и «Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства» (ДЦПДМУТС), кметове на населени места от общината, представители от Шопски ансамбъл «Ради Радев», гр. Елин Пелин, заедно с гл. худ. ръководител на ансамбъла г-н Борислав Ковачев и граждани.

Основната цел на конференцията бе да запознае присъстващите с идеята на проекта, основната цел, а именно - подобряване на достъпа на широката общественост до изкуства и култура, чрез създаване на нови форми за културно предприемачество и привличане на нови публики, включително ангажиране на хора в различни културни, информационни и образователни дейности чрез засилен обмен и сътрудничество на международно ниво между Община Елин Пелин и Сдружение И-ХА от Кралство Норвегия.  Представени сред широката общественост бяха планираните проектни дейности. Дискусия се породи във връзка с обектите от региона, които ще бъда заснемани в хода на проекта.

Художественият ръководител на Шопски ансамбъл, г-н Борислав Ковачев разказа за съвместната си работа с партньора по проекта – фолклорна танцова група „И-ХА“ от Норвегия. Предизвикателството за него е, че репетициите с партньорите се провеждат онлайн, което е нова тенденция в съвременните културни прояви. След основната част от програмата на конференцията, последва кафе-пауза, след което се дискутираха въпроси и предложения, свързани с проекта. Гостите бяха посрещнати с традиционна пита и баница, замесени от местните шопски майстори. Събитието имаше и чуждестранни гости.  Уважиха го и нашите партньори от реализиран по програмата ТГС проект от Сърбия /община Лесковац/.

Снимки от събитието може да откриете в галерията към новината.


Проект «ЕЛИН ПЕЛИН 360° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360° - THE PLACE TO BE», по Административен договор № BGCULTURE-2.001-0075-C01 се финансира по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Елин Пелин и по никакъв начин не отразява официално мнение на финансиращия орган или страните донори.

Галерия
Наименование Брой тегления
Начална пресконференция за проекта - 06.04.2022.pdf 28 Изтегли документ с име "Начална пресконференция за проекта - 06.04.2022.pdf"

Търсене