График за извозвоне на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. юли 2022 г.

Дата на публикуване: 30.06.2022 15:25
Графикът за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. юли 2022 г. се изпълнява на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

През летния сезон има по-голямо генериране на биоразградими отпадъци от почистване на дворовете, градински дейности, косене, кастрене и други. В тази връзка и на база множество обаждания и препоръки на граждани на община Елин Пелин, изготвихме нов график за извозване на разделното събиране, в който биоразградимите отпадъци ще се извозват в два понеделника. В таблицата ще се запознаете с останалата част от графика и промените в него, с които целим да улесним всички граждани.

От 1 август 2022 г. предстои да бъде преустановено извозването на биоразградими отпадъци. Допълнително ще Ви информираме за начина на депониране на биоразградимите и зелени отпадъци.

• В първия ден от графика за пластмаса и хартия ще се обслужват град Елин Пелин, с. (гара) Елин Пелин, с. Нови хан и с. Григорево.
На втория ден от графика за пластмаса и хартия ще се събират от адресите в с. Мусачево, с. Равно поле, с. Елешница и с. Лесново.
• За стъклените отпадъци са определени два дни в графика - 4 и 18 юли 2022 г. (понеделник).
* Забележка: На 4 юли ще бъдат обслужени адресите в град Елин Пелин, с. (гара) Елин Пелин, с. Нови хан и с. Григорево, а на 18 юли 2022 г. ще се обслужват домакинствата в с. Мусачево, с. Равно поле, с. Елешница и с. Лесново.
• Строителните отпадъци ще се извозват на 11 юли за адресите, които са подали заявка по телефона.
• В графика има един ден събиране на текстил и дрехи - 25 юли, като те ще се вземат само след предварителна заявка до предходния четвъртък.
• Биоразградимите отпадъци ще се събират в понеделник - 11 и 25 юли само с предварителна заявка!

Забележка:
Строителните, биоразградимите отпадъци и текстила ще се извозват само след предварителна заявка, подадена на телефони 0725 686 48 - Отдел "Общински инспекторат и Екология" или и на ел. поща: eco@elinpelin.bg.
* Предварителната заявка за извозване на горепосочените отпадъци се приема от понеделник до четвъртък. Подадените след този ден заявки няма да бъдат извозвани!
** Допустимото количество за извозване на различните видове разделно събрани отпадъци е до 4 чувала на домакинство.
 

Галерия
Наименование Брой тегления
ГРАФИК ЮЛИ 2022.pdf 34 Изтегли документ с име "ГРАФИК ЮЛИ 2022.pdf"

Търсене