ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ОИЦ - СОФИЯ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Дата на публикуване: 23.06.2022 10:35

На 27 юни 2022 г. (понеделник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Елин Пелин (гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1). Посетителите на приемната ще могат да получат безплатно и актуална информация в областта на:

🔹 Новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС;

🔹 Актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2022 година;

🔹 Интегрирания подход за териториално развитие ВОМР и новия интегриран териториален подход - Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.

Кампанията на ОИЦ - София се провежда в периода от 01 юни до 06 юли 2022 г. във всяка една от 22 - те общини на територията на Софийска област. Нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на Областния информационен център.

ОИЦ-София (Договор № BG05SFOP001-4.007-0024-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Галерия
Наименование Брой тегления
АНОНС - ПРИЕМНА В ЕЛИН ПЕЛИН 2022.pdf 20 Изтегли документ с име "АНОНС - ПРИЕМНА В ЕЛИН ПЕЛИН 2022.pdf"

Търсене