ПРОЕКТИ


08.04.2022
На 06.04.2022 г. от 10:00 ч. в зала на Общински съвет - Елин Пелин, ет. 1 в сградата на Община Елин Пелин се проведе откриваща конференция по проект “ЕЛИН ПЕЛИН 360 ° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360 ° - THE PLACE TO BE”,  по процедура BGCULTURE-2.001 Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура”, Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

17.03.2022
Във връзка с изпълнение на проект «ЕЛИН ПЕЛИН 360 ° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360 ° - THE PLACE TO BE», Община Елин Пелин организира Откриваща конференция на проекта.

Търсене