ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ВЪВЕДЕ ЕЛЕКТРОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Дата на публикуване: 12.12.2017 08:02
Община Елин Пелин въведе електронното обслужване. В момента Общината предлага 27 електронни услуги в различни направления на административната дейност – гражданско състояние, ТСУ, общинска собственост, както и издаване на разрешение за преместване, кастрене и отсичане на дървета. Намеренията на администрацията са чрез усъвършенстване на системата, постепенно да се увеличава и броят на предлаганите електронни услуги.

Уведомяваме ви, че Общинска администрация Елин Пелин е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Услугите могат да се заявяват на адрес -  www.egov.bg –  моето пространство  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/ - „Услуги, предоставяни от общинска администрация“. Заявените чрез Единния модел услуги се получават в профила в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на избрана от заявителя община.

Към системата за еПлащане е осъществен и допълнителен канал за заплащане на заявени електронни услуги, чрез ePay. Под всяка услуга е публикувана информация за таксите и сроковете за предоставяне на административните услуги.

Гражданите могат да изпратят или получат писмо, или друг вид кореспонденция с Община Елин Пелин, чрез електронен адрес cao@elinpelin.bg както и чрез Системата за сигурно електронно връчване, която Система се поддържа и администрира от Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ - (https://edelivery.egov.bg/)

***

Всеки, който желае може да заяви необходимостта си от даден документ и административна услуга на официалната страница на Община Елин Пелин - www.elinpelin.bg в раздел "Е-услуги".

 

Прилагаме стъпките за регистрация на гражданите, които желаят да използват електронните услуги в нашия сайт:

1. Вход в портала:


 

2. Избор за регистрация на нов потребител:

 

 

3. Попълване на регистрационна форма:

3.1. За физически лица:

 

 

3.2. За юридически лица:

 

 

4. Успешна регистрация:

 

 

5. Вход в портала за ВЕЧЕ регистрирани потребители:

 

 

6. Пример за издаване на документ.

 

6.1. Избиране на вида документ:

 

 

6.2. Попълване на Заявлението:

 

Гражданите,  притежаващи квалифициран електронен подпис /КЕП/ могат да се регистрират в портала на Община Елин Пелин: https://auslugi.com/public/index.php?/Unit/elinpelin/Home/Index

 

А гражданите, които НЕ притежават квалифициран електронен подпис /КЕП/, следва ЕДНОКРАТНО да попълнят Заявление, което да подадат на място в Центъра за услуги и информация на гражданите на ет. 1 в Община Елин Пелин, където ще получат и инструкции за регистрация в портала.

 

 

 

Въпроси относно електронните услуги може да задавате на имейл адрес: e-uslugi@elinpelin.org.

 

Обслужването на гражданите по електронен път не оскъпява допълнително предлаганите услуги. Цените остават същите и могат да се заплатят чрез ePay и EasyPay.

Галерия
Наименование Брой тегления
ЕДИНЕН МОДЕЛ.pdf 811 Изтегли документ с име "ЕДИНЕН МОДЕЛ.pdf"

Търсене