ПОКАНА ЗА ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ: «ЕЛИН ПЕЛИН 360 ° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360 ° - THE PLACE TO BE»

Дата на публикуване: 17.03.2022 16:55
Във връзка с изпълнение на проект «ЕЛИН ПЕЛИН 360 ° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360 ° - THE PLACE TO BE», Община Елин Пелин организира Откриваща конференция на проекта. Проектът се изпълнява съгласно договор № BGCULTURE-2.001-0075-C01.

Събитието ще се проведе на 06.04.2022 г. в град Елин Пелин, сградата на Община Елин Пелин, зала на Общински съвет - Елин Пелин, ет. 1 с начален час от 10:00 часа.

ОТГОВОРЕН ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЕТО: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

На откриваща конференция на проекта ще присъстват кметът на общината, представители на кметствата от населените места, както и екипът за управление на проекта.

Научете повече за проекта: https://elinpelin.org/currentNews-6959-newitem.html

ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект  ЕЛИН ПЕЛИН 360° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360° - THE PLACE TO BE, по Административен договор № BGCULTURE-2.001-0075-C01 се финансира по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Елин Пелин и по никакъв начин не отразява официално мнение на финансиращия орган или страните донори.

ГалерияТърсене