НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:41

Народно читалище „Възраждане 1911“, с. Доганово, общ. Елин Пелин е създадено през 1911 г.от печатарския работник Христо Николов, Петър Цветанов, Благой Ленков, Стойко Спасов и Никола Бонков.

Библиотеката му съществува от неговото основаване, като в началото тя е разполагала само с 260 тома. Книжният фонд сега  е над 11 000 тома.

През 1933 г. учителите Лимон Деспотов, Цветко Стоянов, Маргарита Цветкова и Стефана Вурдова представят първата театрална постановка „Женитба” на Гогол, следвана от много други. През ноември 1939 г. в читалището има вече и радиоапарат.

През 1958 г. 30 изпълнители се събират в народен хор. Под ръководството на Гергина Илиева, Емилия Радева и Стоян Димитров те участват във всички празници. През изминалите години стотици жени от селото пеят в женския хор.

Ръководител на първия танцов състав в читалището е Симеон Николов. Запомнящи се с колорита и зрелостта на изпълнение са изявите на мъжката танцова група: Михал Стефанов, Петър Ленков, Стоян Благоев, Захари Ганев. През 1980 г. е създаден детския състав за фолклорно пеене с участници 12 деца. Ръководители на състава са Стоян Димитров и Райна Благоева. По късно през 1981 г. Иван Георгиев - танцьор от Шопския ансамбъл, сформира детски танцов състав с 50 участника.

И днес читалищните самодейци участвуват в пресъздаването на традиционните битови обичаи. С нетърпение доганчани посрещат деведжиите и лазарките на селото, чиито пожелания носят щастие по домовете.

Детската фолклорна група „Медни звънчета”, детският танцов състав, детско-юношеският танцов състав, любителският танцов състав с ръководители Стоян Кърчев и Йордан Стоянов са достойни наследници и продължители на традициите в читалището и представят селото в местни, регионални, национални и международни събори и фестивали. Носители са на много отличия, награди и грамоти.

Най-младият самодеен състав, създаден през месец март 2016 г., е женската певческа група с ръководител Стоян Кърчев.

Читалището продължава и днес своята мисия. Читалищното настоятелство не спира да търси нови форми на развитие и в същото време - нов начин на работа, подсказан от духовните потребности на обществото.

 

Секретар: Светла С. Евстатиева

Т: 0877770304   

E: chitalishte_doganovo@abv.bg


 1. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 6. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 7. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 8. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 9. Туризъм
 10. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 11. Паметници на културата
 12. Карта на общината
 13. Географско положение
 14. Читалища
 15. Общински търговски дружества
 16. Околна среда
 17. Паметници на културата
 18. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 19. Обща информация
 20. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 21. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 22. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 23. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 24. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 25. НЧ „Светлина - 1975“, с. /гара/ Елин Пелин
 26. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 27. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 28. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 29. История

Търсене