НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:40

Народно читалище „Отец Паисий 1928” е основано на 25.10.1928 г. Негови основатели са Кирил Попов, Трайко Коцев, Анастасия*Сийка Матеева, Свещеник Григор Попиванов, Никола Ценев, Керто Спасов, Керто Атанасов, Янко Спасов, Стоян Кръстев. В началото на 1984 г. е сформиран театрален състав, които подготвя различни пиеси, но не след дълго прекратява своята дейност. От 1959 г. до наши дни съществува женска фолклорна група с дългогодишен ръководител Милка Петрова, като през годините се сформират детска фолклорна група, фолклорни групи „Лазарки“ и „Коледари“, съществуващи и днес. Самодейките от женската фолклорна група и днес с уникалните си гласове, поднасят на публиката шопските песни и обичаи наследени от техните майки, баби и прабаби, за което са удостоени с редица награди и отличия. От 2013 г. в читалището развива своята дейност и любителски клуб за народни танци. В читалището се намира библиотеката, която е оборудвана с компютри от Фондация „Глобални библиотеки”, спечелени по проект през 2011 г. Фондът на библиотеката е разнообразен и наброява към този момент над 11 000 тома литература от всички области.

Секретар: Цветелина Благойчева

Адрес: с. Мусачево, пл. „Възраждане" №2

Т: 0725 / 66924, 0888 009 414

E: lib_otecpaisii1928@abv.bg


 1. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 6. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 7. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 8. Туризъм
 9. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 10. Паметници на културата
 11. Карта на общината
 12. Географско положение
 13. Читалища
 14. Общински търговски дружества
 15. Околна среда
 16. Паметници на културата
 17. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 18. Обща информация
 19. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 20. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 21. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 22. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 23. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 24. НЧ „Светлина - 1975“, с. /гара/ Елин Пелин
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене