Банкови сметки

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

Банкови сметки за плащане на Община Елин Пелин

Уведомяваме Ви, че от 04.03.2015 г. Община Елин Пелин има нова приходна банкова сметка към „Общинска банка“ АД, по която ще бъдат събирани дължимите вноски за местни данъци и такси:

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

IBAN: BG 18 SOMB 9130 84 5832 8544 

BIC: SOMBBGSF

Кодове за вид плащане:
441400 – патентен данък
442100 – данък върху недвижимите имоти + лихва
442300 – данък върху превозните средства + лихва
442400 – такса битови отпадъци + лихва
442500 – данък при придобиване на имущество

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

IBAN: BG 18 SOMB 9130 84 5832 8544 
BIC: SOMBBGSF

Кодове за вид плащане:
448007 – административни услуги
448001 – технически услуги


Търсене