Кметове на кметства

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

с. /гара/ Елин Пелин:

Вяра Вучкова
Кмет
адрес: с. /гара/ Елин Пелин, ул. "Левски" №1, ПК 2109
email: vqra_pfl@abv.bg, kmet.garaelinpelin@gmail.com
тел.: 0725 61 360, тел.: 0893 441 423


с. Богданлия
:

Стефанка Тодорова
Кметски наместник
адрес: с. Богданлия, ПК 2116
тел.: 0893 441 430
email: kmet.bogdanliya@gmail.com


с. Габра
:

Андрей Пенчев
Кмет
адрес: с. Габра, ул. "Христо Ботев" №25, ПК 2112
тел.: 071506 777, тел.: 0893 442 968
еmail: kmet.gabra@gmail.com


с. Голема Раковица
:

Александър Нешев
Кметски наместник
адрес: с. Голема Раковица, ПК 2113
тел.: 071587 230, тел.: 0893 441 421
email: kmet.golemarakovitsa@gmail.com


с. Григорево
:

Мариан Венков
Кмет
адрес: с. Григорево, ПК 2108
тел.: 0725 60216, тел.: 0893 667 740
email: kmet.grigorevo@gmail.com


с. Доганово
:

Димитър Спасов
Кмет
адрес: с. Доганово, ПК 2115
тел.: 07158 2111, тел.: 0893 441 428
email: kmet.doganovo@gmail.com


с. Елешница
:

Кристалина Иванова
Кметски наместник
адрес: с. Елешница, ПК 2125
тел.: 07150 2220, тел.: 0878 797 651
email: kmet.eleshnitsa@gmail.com

 

с. Караполци:

Мирела Тодорова
Кметски наместник
адрес: с. Караполци, ПК 2118
тел.: 07158 2131, тел.: 0894 564 384
email: kmet.karapoltsi@gmail.com


с. Крушовица:

Нели Николова-Паскова
Кметски наместник
адрес: с. Крушовица, ПК 2060
тел.: 07150 6835, тел.: 0895 538 160
email: kmet.krushovitsa@gmail.com

с. Лесново
:

Цветко Цветков
Кмет
адрес: с. Лесново, ул. "Втора" №14, ПК 2119
тел.: 07155 2278, тел. 0893 580 414
email: kmet.lesnovo@gmail.com


с. Мусачево
:

Милиян Илиев
Кмет
адрес: с. Мусачево ул. "Възраждане" №1, ПК 2139
тел.: 0725 602 17, тел.: 0893 441 422
email: kmet.musachevo@gmail.com


с. Нови хан
:

Александър Стоичков
Кмет
адрес: с. Нови хан, ул. "Пловдивско шосе" №36, ПК 2110
тел.: 0725 66 653, тел.: 0882 483 260
еmail: kmet.novihan@gmail.com

 

с. Огняново:

Евгени Генев
Кметски наместник
адрес: с. Огняново, ПК 2117
тел.: 07158 2090, тел.: 0893 441 432
email: kmet.ognyanovo@gmail.com


с. Петково
:

Борислав Стойчев
Кмет
aдрес: с. Петково, ПК 2111
тел.: 0725 60 339, тел.: 0893 441 425
email: kmet.petkovo@gmail.com


с. Потоп:

Владимир Бонев
Кметски наместник
Адрес: с. Потоп, ПК 2127
тел.: 07150 2330, тел.: 0893 441 429
email: kmet.potop@gmail.com


с. Равно поле:

Григор Господинов
Кмет
адрес: с. Равно поле ул. "Равнополска пролет" №28, ПК 2129
тел.: 07156 2011, тел.: 0895 538 135
технически сътрудник Юлияна Стоилова - тел.: 0893 441 494
email: kmet.ravnopole@gmail.com


с. Столник
:

Илиян Милатинов
Кмет
адрес: с. Столник, ПК 2134
тел.: 07154 2320, тел.: 0892 274 134
email: kmet.stolnik@gmail.com


с. Чурек
:

Татяна Михайлова
Кметски наместник
адрес: с. Чурек, ПК 2126
тел.: 07150 5220, тел.: 0893 667 741
email: kmet.churek@gmail.com


Търсене