ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 13.07.2018 10:31

Вх. №/дата

Вид на декларацията

по чл.35 от ЗПКОНПИ

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация

01/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Йорданка Митева

Главен инженер

 ПОКАЖИ

02/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Дора Георгиева

Главен счетоводител

 ПОКАЖИ

03/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Николай Савов

Заместник кмет

 ПОКАЖИ

04/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Камен Маринов

Главен експерт „КР“

 ПОКАЖИ

05/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Росица Ценкова

Старши експерт „Счетоводител и ТРЗ“

 ПОКАЖИ

06/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Христина Зафирова

Началник отдел „МДТ“

 ПОКАЖИ

07/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Силвия Гинчева

Старши експерт „АО и ПВЗ“

 ПОКАЖИ

08/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Илиева

Счетоводител

 ПОКАЖИ

09/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Дора Георгиева

Главен счетоводител

 ПОКАЖИ

10/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Веселинка Николова

Счетоводител

 ПОКАЖИ

11/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Наталия Богданова

Старши специалист „Касиер“

 ПОКАЖИ

12/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Десислава Калчева

Счетоводител

 ПОКАЖИ

13/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Анета Димитрова

Секретар МКБППМН

 ПОКАЖИ

14/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Клавдия Спасова

Младши експерт „ОХСД“

 ПОКАЖИ

15/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Румяна Плещова

Главен експерт „ЧР“

 ПОКАЖИ

16/18.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Христина Георгиева

Счетоводител ОП „БКД“

 ПОКАЖИ

17/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Веселинка Димитрова

Директор ДГ с.Мусачево

 ПОКАЖИ

18/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ваня Петрова

Главен експерт „КС“

 ПОКАЖИ

19/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Антоанета Пеева

Директор ДГ с.Лесново

 ПОКАЖИ

20/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Мариана Колева

Директор ДГ с.Доганово

 ПОКАЖИ

21/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ивайло Арангелов

Главен специалист „ИТ“

 ПОКАЖИ

22/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Десислава Костова

Счетоводител

 ПОКАЖИ

23/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Росица Ценкова

Старши експерт „Счетоводител и ТРЗ“

 ПОКАЖИ

24/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Христина Зафирова

Началник отдел „МДТ“

 ПОКАЖИ

25/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Миглена Милатинова

Младши експерт „ЕУ“

 ПОКАЖИ

26/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Цветанка Златанова

Главен експерт „НОК“

 ПОКАЖИ

27/25.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Цветелина Славчева

Младши експерт „ОС“

 ПОКАЖИ

28/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Цветанка Христова

Старши експерт „Екология“

 ПОКАЖИ

29/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Силвия Велинова

Директор ДГ с.Нови хан

 ПОКАЖИ

30/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Боряна Георгиева

Старши експерт „ЕПП“

 ПОКАЖИ

31/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Георги Карабожиков

Инспектор „МДТ“

 ПОКАЖИ

32/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Сашка Ненова

Директор ДГ с.гара Елин Пелин

 ПОКАЖИ

33/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Надя Милатинова

Директор ДГ с.Столник

 ПОКАЖИ

34/28.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Христина Арангелова

Директор ДГ с.Петково

 ПОКАЖИ

35/30.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ася Михайлова

Директор ДГ с.Равно поле

 ПОКАЖИ

36/30.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Виолета Николова

Главен специалист“Касиер“

 ПОКАЖИ

37/30.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Виолета Станчева

Старши специалист „Касиер МДТ“

 ПОКАЖИ

38/31.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Десислава Ковачева

Директор ДГ „Здравец“ гр.Елин Пелин

 ПОКАЖИ

39/31.05.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Стефан Цанков

Началник отдел „УТ и КС“

 ПОКАЖИ

40/04.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Марина Колева

Директор ДГ „Радост“ гр.Елин Пелин

 ПОКАЖИ

41/05.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Калина Цекова

Финансов контрольор

 ПОКАЖИ

42/05.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Таня Траянова

Специалист КАО

 ПОКАЖИ

43/05.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ивана Колева

Старши специалист „КАО“

 ПОКАЖИ

44/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Райничка Николова

Главен специалист ГРАО

 ПОКАЖИ

45/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Лина Цветкова

Началник отдел „ОХСД“

 ПОКАЖИ

46/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ваня Велкова

Главен експерт „КАО“

 ПОКАЖИ

47/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Добра Кабакчиева

Старши експерт „ВО“

 ПОКАЖИ

48/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Илия Илиев

Главен специалист ВВПУ

 ПОКАЖИ

49/06.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Камен Маринов

Главен експерт „КР“

 ПОКАЖИ

50/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ангелина Илиева

Главен експерт „Образование“

 ПОКАЖИ

51/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Таня Тодорова

Специалист „АО на ОбС“

 ПОКАЖИ

52/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Велин Велинов

Началник отдел „ИСЕ“

 ПОКАЖИ

53/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Адриана Атанасова

Старши специалист „АО на ОбС“

 ПОКАЖИ

54/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Симка Стоянова

Директор дирекция „ФСД“

 ПОКАЖИ

55/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Борянка Атанасова

Старши експерт „КС“

 ПОКАЖИ

56/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Севделина Вельова

Началник отдел „ОСТК“

 ПОКАЖИ

57/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Елена Стойчева

Старши експерт „ОХСД“

 ПОКАЖИ

58/07.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ангел Бонев

Кметски наместник с.Караполци

 ПОКАЖИ

59/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Гинка Вълчева

Главен специалист „АО на ОбС“

 ПОКАЖИ

60/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Юлия Живкова

Главен специалист „КАО“

 ПОКАЖИ

61/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Симеона Попгеоргиева

Секретар

 ПОКАЖИ

62/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Людмила Пенчева

Старши експерт „УТ“

 ПОКАЖИ

63/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Райна Павлова

Старши специалист техник

 ПОКАЖИ

64/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Радослава Христова

Старши счетоводител

 ПОКАЖИ

65/08.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Милена Сергеева

Началник отдел „ЕППП“

 ПОКАЖИ

66/11.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Владимир Бонев

Кметски наместник с.Потоп

 ПОКАЖИ

67/11.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Нели Паскова

Кметски наместник с.Крушовица

 ПОКАЖИ

68/11.06.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Йорданка Митева

Главен инженер

 ПОКАЖИ

69/12.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Екатерина Василева

Старши специалис-техник

 ПОКАЖИ

70/11.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Румен Туев

Специалист „ЕО“

 ПОКАЖИ

71/17.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Галя Борисова

Директор ДГ с.Габра

 ПОКАЖИ

72/11.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Ивайло Нечев

Специалист „Домакин“

 ПОКАЖИ

73/25.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Петя Мутафова

Младши експерт „КС“

 ПОКАЖИ

74/26.06.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Стела Гроздева

Специалист „Домакин-ДСП“

 ПОКАЖИ

75/02.07.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Николай Илиев

Кметски наместник с.Богданлия

 ПОКАЖИ

76/10.07.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Димитър Атанасов

Старши юрисконсулт

 ПОКАЖИ

77/16.07.2018г.

 Чл.35, ал.1, т.2

Иван Бързаков

Старши юрисконсулт

 ПОКАЖИ

78/16.07.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Петя Димитрова

Главен експерт

ПОКАЖИ

79/16.07.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Петя Димитрова

Главен експерт

ПОКАЖИ

80/18.08.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Виолета Николова

Главен спец. касиер

ПОКАЖИ

81/10.10.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Димитър Несторов

Старши специалист-техник

ПОКАЖИ

82/10.10.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Димитър Несторов

Старши специалист-техник

ПОКАЖИ

83/0511.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Борислав Кръстев

Началник отдел "УТКС"

ПОКАЖИ

84/05.11.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Борислав Кръстев

Началник отдел "УТКС"

ПОКАЖИ

85/06.11.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Денис Петров

Младши експерт "ИТ"

ПОКАЖИ

87/13.11.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Биана Цекова

Секретар "МКБППМН"

ПОКАЖИ

88/19.11.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Диана Димитрова

Старши експерт "ВО"

ПОКАЖИ

89/26.11.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Диана Димитрова

Старши експерт "ВО"

ПОКАЖИ

90/12.12.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Ивелина Дочева

Директор ДГ "Зорница"

ПОКАЖИ

91/12.12.2018г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ивелина Дочева

Директор ДГ "Зорница"

ПОКАЖИ92/25.01.2019г

Чл.35, ал.1, т.1

Светлозар Филев

Главен специалист КР

ПОКАЖИ
93/25.01.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Светлозар Филев

Главен специалист КР

ПОКАЖИ
93-1/25.01.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Димитър Атанасов

ст. юристконсулт

ПОКАЖИ
93-2/25.01.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Иван Бързаков

ст. юристконсулт

ПОКАЖИ
104/03.05.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Галя Борисова

Директор ДГ „Детелинка“ с. Габра

ПОКАЖИ
112/08.05.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Марина Колева

Директор ДГ „Радост“ гр.Елин Пелин

ПОКАЖИ
139/14.05.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Йорданка Митева

Главен инженер

ПОКАЖИ
152/15.05.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Симеона Попгеоргиева

Секретар

ПОКАЖИ
153/15.05.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2  

Борислав Кръстев

Началник отдел "УТКС"

ПОКАЖИ
158/16.05.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Десислава Ковачева

Директор ДГ „Здравец“ гр.Елин Пелин

ПОКАЖИ
159/06.06.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Диана Димитрова

Старши Експерт

ПОКАЖИ
160/06.06.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Диана Димитрова

Старши Експерт

ПОКАЖИ
164/16.07.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Анна Пампорова

Специалист АООБС

ПОКАЖИ
165/16.07.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Анна Пампорова

Специалист АООБС

ПОКАЖИ
166/16.07.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Григор Златанов

Специалист ИТ

ПОКАЖИ
167/16.07.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Григор Златанов

Специалист ИТ

ПОКАЖИ
168/16.10.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Валя Стоянова

Старши експерт

ПОКАЖИ
169/16.10.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Валя Стоянова

Старши експерт

ПОКАЖИ
170/16.10.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Виолета Спасова

Младши експерт

ПОКАЖИ
171/16.10.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Виолета Спасова

Младши експерт

ПОКАЖИ
172/01.11.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Антоания Панайотова

Мл. експерт "ДМА"

ПОКАЖИ
173/07.11.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Райничка Николова

зам. кмет

ПОКАЖИ
174/08.11.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Станислва Димитров

зам. кмет

ПОКАЖИ
175/08.11.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Антоания Панайотова

Мл. експерт "ДМА"

ПОКАЖИ
176/18.11.2019г

Чл.35, ал.1, т.1

Диана Велинова

гл. специалист "ГРАО"

ПОКАЖИ
177/20.11.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Кристина Николова

специалист "АО" на "ОбС"

ПОКАЖИ
178/25.11.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Кристалина Иванова

специалист "АООС" ПОКАЖИ
179/25.11.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Диана Велинова

гл. специалист "ГРАО"

ПОКАЖИ
180/09.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Александър Нешев

кметски наместник

ПОКАЖИ
181/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Таня Михайлова

кметски наместник

ПОКАЖИ
182/09.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Александър Нешев

кметски наместник

ПОКАЖИ
183/10.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.2

Таня Михайлова

кметски наместник

ПОКАЖИ
184/11.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Веселина Спасова

главен експерт

ПОКАЖИ
185/12.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Кристалина Иванова

кметски наместник

ПОКАЖИ
186/07.01.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Веселина Спасова

главен експерт

ПОКАЖИ
187/07.01.2020г.

Чл.35, ал.1, т.3

Димитър Атанасов

ст. юристконсулт

ПОКАЖИ
188/09.01.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Стефанка Тодорова

кметски наместник

ПОКАЖИ
189/13.01.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Кристалина Иванова

кметски наместник

ПОКАЖИ
190/10.02.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Розалина Кодева

гл. специалист "ГРАО"

ПОКАЖИ
191/14.02.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Борислав Кръстев

гл. архитект

ПОКАЖИ
192/17.02.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Деница Петрова

гл. инженер

ПОКАЖИ
193/20.02.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Деница Петрова

гл. инженер

ПОКАЖИ
194/10.03.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Стефанка Тодорова

кметски наместник

ПОКАЖИ
195/02.04.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Розалина Кодева

гл. специалист "ГРАО"

ПОКАЖИ

197/28.04.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Десислава Пиперкова

специалист "Екология"

ПОКАЖИ
245/11.06.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Симеона Попгеоргиева

секретар

ПОКАЖИ
254/29.06.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Светлана Харалампиева

инспектор "Екология"

ПОКАЖИ
256/30.06.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Кирил Назъров 

младши ек. "УТ"

ПОКАЖИ
261/30.06.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Румяна Атанасова

специалист "ГРАО"

ПОКАЖИ
264/01.07.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Сашка Димитрова

директор ДГ Зорница

ПОКАЖИ
265/01.07.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1 

Ивана Григорова

юрисконсулт

ПОКАЖИ
266/13.07.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Цветанка Златанова

н-ч. отдел Общинска собственост

ПОКАЖИ
267/04.08.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Милена Сергеева

н-ч. отдел "ЕППП"

ПОКАЖИ
268/14.07.2020г.

чл.35 ал.1 т.2

Ивана Григорова

юрисконсулт

ПОКАЖИ

269/03.08.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Пламен Павлов

директор ОП "БКД-Елин Пелин"

ПОКАЖИ

270/04.08.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2 

Сашка Димитрова

директор ДГ Зорница

ПОКАЖИ

271/06.08.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Галя Младенова 

специалист "НОК"

ПОКАЖИ

272/10.08.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Веселина Борисова

директор ДГ "Детелинка"

ПОКАЖИ

273/17.08.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Ваня Пенева

ст. експерт "УТ"

ПОКАЖИ

274/19.08.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Веселина Борисова

директор ДГ "Детелинка"

ПОКАЖИ

275/25.08.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Галя Младенова

специалист "НОК"

ПОКАЖИ

276/27.08.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Ваня Пенева

ст. експерт "УТ"

ПОКАЖИ

277/01.09.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Таня Петрова

ст. експерт счетоводство и ТРЗ

ПОКАЖИ

278/01.09.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Полина Илиева

директор ДГ "Пчелица"

ПОКАЖИ

279/16.09.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2 

Полина Илиева

директор ДГ "Пчелица"
ПОКАЖИ
280/18.09.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Таня Петрова

ст. експерт счетоводство и ТРЗ

ПОКАЖИ

281/12.10.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Теодора Здравкова

специалист "Екология"

ПОКАЖИ

282/04.11.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Любомир Венков

юрисконсулт

ПОКАЖИ
283/18.09.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Любомир Венков

юрисконсулт
ПОКАЖИ

284/18.09.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Емилиян Нягулов

мл. експерт "ЕППП"

ПОКАЖИ

285/04.11.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Емилиян Нягулов

мл. експерт "ЕППП"

ПОКАЖИ

286/10.12.2020г.

Чл.35, ал.1, т.2

Теодора Здравкова

специалист "Екология"

ПОКАЖИ

288/04.01.2021г.

Чл.35, ал.1, т.1

Геновева Истилянова

мл. експерт "ИСТ"

ПОКАЖИ

289/14.01.2021г.

Чл.35, ал.1, т.2

Геновева Истилянова

мл. експерт "ИСТ"

ПОКАЖИ

290/18.01.2021г.

Чл.35, ал.1, т.1 

Милка Нанова

н-ч. отдел "ЕППП"

ПОКАЖИ
291/21.01.2021г.

Чл.35, ал.1, т.2

Милка Нанова

н-ч. отдел "ЕППП"

ПОКАЖИ

292/22.01.2021г.

Чл.35, ал.1, т.1

Мирела Тодорова

кметски наместник

ПОКАЖИ

293/29.01.2021г.

чл.35 ал.1 т.2

Мирела Тодорова

кметски наместник

ПОКАЖИ

294/22.01.2021г.

Чл.35, ал.1, т.1

Константин Иванов

юрисконсулт

ПОКАЖИ

295/22.01.2021г.

Чл.35, ал.1, т.1

Иванка Борисова директор

ДГ "Кокиче"

ПОКАЖИ

296/23.01.2021г.

Чл.35, ал.1, т.2

Иванка Борисова директор

ДГ "Кокиче"

ПОКАЖИ

297/01.03.2021г.

Чл.35, ал.1, т.1

Елисавета Янкова

АО на ОбС

ПОКАЖИ

298/05.03.2021г.

Чл.35, ал.1, т.2

Елисавета Янкова

АО на ОбС

ПОКАЖИ

299/16.03.2021г.

Чл.35, ал.1, т.1

Светлана Павлова

главен счетоводител

ПОКАЖИ

300/22.03.2021г.

Чл.35, ал.1, т.2

Константин Иванов

юрисконсулт

ПОКАЖИ

348/04.05.2021г.

чл.35 ал.1 т.2

Десислава Ковачева

директор ДГ Здравец

ПОКАЖИ
351/04.05.2021г.

чл.35 ал.1 т.2

Иван Бързаков

н-ч отдел "ПО"

ПОКАЖИ
361/04.06.2021г.

чл.35 ал.1 т.2

Ренета Денкова

Секретар на ОБ Елин Пелин

ПОКАЖИ

362/04.06.2021г.

чл.35 ал.1 т.1 

Ренета Денкова

Секретар на ОБ Елин Пелин

ПОКАЖИ

373/05.07.2021г.

чл.35 ал.1 т.1

Блага Белухова

н-ч. отдел "ЕППП"

ПОКАЖИ

374/26.07.2021г.

чл.35 ал.1 т.2

Блага Белухова

н-ч. отдел "ЕППП"

ПОКАЖИ

375/15.09.2021г.

чл.35 ал.1 т.1

Петя Златилова

гл. инспектор Екология

ПОКАЖИ

376/17.09.2021г.

чл.35 ал.1 т.2

Петя Златилова

гл. инспектор Екология

ПОКАЖИ

377/15.10.2021г.

чл.35 ал.1 т.1 

Николинка Георгиева

ст. експерт "ЕППП"

ПОКАЖИ

379/15.12.2021г.

чл.35 ал.1 т.1

Надя Гулева

младши инспектор екология

ПОКАЖИ

378/15.11.2021г.

чл.35 ал.1, т.2 

Николинка Георгиева

ст. експерт ЕППП

ПОКАЖИ

380/19.12.2021г.

чл.35 ал.1 т.1

Димитър Статев 

гл. инспектор

ПОКАЖИ

381/17.12.2021г.

чл.35 ал.1 т.2

Димитър Статев

гл. инспектор

ПОКАЖИ

382/20.12.2021г.

чл.35 ал.1 т.2

Надя Гулева

младши инспектор екология

ПОКАЖИ
383/10.02.2022г

чл.35 ал.1, т.1

Ива Андреева

мл. експерт екология 

ПОКАЖИ

384/10.02.2022г

чл.35 ал.1, т.2

Ива Андреева

мл. експерт екология

ПОКАЖИ
385/15.02.2022г.

чл.35 ал.1, т.1

Георги Янакиев

зам. кмет

ПОКАЖИ

386/21.02.2022г.

чл.35 ал.1, т.1

Ани Ангелова

гл. специалист счетоводител

ПОКАЖИ
387/21.02.2022г.

чл.35 ал.1, т.2

Ани Ангелова

гл. специалист счетоводител

ПОКАЖИ

388/05.04.2022г.

чл.35 ал.1, т.1

Нина Бориславова

счетоводител

ПОКАЖИ
389/11.04.2022г.

чл.35 ал.1, т.2

Нина Бориславова

счетоводител

ПОКАЖИ
390/03.05.2022г.

чл.35 ал.1, т.2

Александра Йорданва 

специалист касиер

ПОКАЖИ
391/05.05.2022г.

чл.35 ал.1 т.2

Александра Йорданова

специалист касиер

ПОКАЖИ
397/15.05.2022г.

чл.35 ал.1 т.2

Иван Бързаков

началник отдел ПО

ПОКАЖИ

468/07.06.2022г.

чл.35 ал.1 т.1

Даниел Крумов

младши експерт

ПОКАЖИ

469/07.06.2022г.

чл.35 ал.1 т.2

Даниел Крумов

младши експерт

ПОКАЖИ

470/08.06.2022г.

чл.35 ал.1, т.1

Анита Киркова

младши експерт

ПОКАЖИ

471/08.06.2022г. 

 чл.35 ал.1, т.2

Анита Киркова

младши експерт

ПОКАЖИ

472/15.06.2022г. 

чл.35 ал.1, т.1

Иван Попов

инспектор екология

ПОКАЖИ

473/01.08.2022г. 

чл.35 ал.1, т.1

Надежда Делибеева

младши експерт КАО

ПОКАЖИ

474/01.08.2022г.

чл.35 ал.1, т.2

Иван Попов

инспектор екология

ПОКАЖИ

475/05.08.2022г.

чл.35 ал.1, т.2

Надежда Делибеева

младши експерт КАО

ПОКАЖИ

476/23.08.2022г.

чл.35 ал.1, т.1

Стоянка Стоичкова

инспектор Екология

ПОКАЖИ

478/05.09.2022г.

чл.35 ал.1, т.1

Зорница Джоганска

старши експерт УТКС

ПОКАЖИ

480/19.09.2022г.

чл.35 ал.1, т.1

Гергана Христова

специалист УСТ

ПОКАЖИ

481/30.09.2022г.

чл.35 ал.1, т.2

Галя Христова

ст. експерт счетоводство 

ПОКАЖИ

482/30.09.2022г.

чл.35 ал.1, т.2

Зорница Джоганска

старши експерт УТКС

ПОКАЖИ

483/14.10.2022г.

чл.35 ал.1, т.2

Гергана Христова

специалист УСТ

ПОКАЖИ

484/16.11.2022г.

чл.35 ал.1, т.2

Стоянка Стоичкова

инспектор Екология

ПОКАЖИ

485/01.12.2022г.

чл.35 ал.1, т.1

Нина Митова

ст. експерт УТ

ПОКАЖИ

486/20.12.2022г.

чл.35 ал.1, т.2

Нина Митова

ст. експерт УТ

ПОКАЖИ
487/03.01.2023г.

чл.35 ал.1, т.1

Маргарита Билярска

гл. специалист КС

ПОКАЖИ

488/03.01.2023г.

чл.35 ал.1, т.1

Валя Василева

мл. експерт УТ

ПОКАЖИ

489/06.01.2023г.

чл.35 ал.1, т.2

Валя Василева

мл. експерт УТ

ПОКАЖИ

490/11.01.2023г.

чл.35 ал.1, т.2

Маргарита Билярска

гл. специалист КС

ПОКАЖИ
491/01.02.2023г.

чл.35 ал.1, т.1

Даниел Пенков

ст. експерт  Кадатър и Регулация

ПОКАЖИ

492/01.02.2023г.

чл.35 ал.1, т.1
Нилкола Недков

ст. експерт УТ

ПОКАЖИ

493/06.02.2023г.

чл.35 ал.1, т.2
Даниел Пенков
ст. експерт  Кадатър и Регулация
ПОКАЖИ

494/10.02.2023г.

чл.35 ал.1, т.1
Лидия Георгиева

мл. експерт ЕПП

ПОКАЖИ

495/21.02.2023г

чл.35 ал.1, т.2

Лидия Георгиева
мл. експерт ЕПП
ПОКАЖИ

496/28.02.2023г

чл.35 ал.1, т.2

Николай Недков 

ст. експерт УТ

ПОКАЖИТърсене