Декларации ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 23.04.2021 22:06
1. 197/28.04.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Десислава Пиперкова специалист "Екология"
2. 245/11.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Симеона Попгеоргиева секретар
3. 254/29.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Светлана Харалампиева инспектор "Екология"
4. 256/30.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Кирил Назъров младши ек. "УТ"
5. 261/30.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Румяна Атанасова специалист "ГРАО"
6. 264/01.07.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Сашка Димитрова директор ДГ Зорница
7. 265/01.07.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Ивана Григорова юрисконсулт
8. 266/13.07.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Цветанка Златанова н-ч. отдел Обшинска собственост
9. 267/04.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Милена Сергеева н-ч. отдел "ЕППП"
10. 269/03.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Пламен Павлов директор ОП "БКД-Елин Пелин"
11. 270/04.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Сашка Димитрова директор ДГ Зорница
12. 271/06.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Галя Младенова специалист "НОК"
13. 272/10.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Веселина Борисова директор ДГ "Детелинка"
14. 273/17.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Ваня Пенева ст. експерт "УТ"
15. 274/19.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Веселина Борисова директор ДГ "Детелинка"
16. 275/25.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Галя Младенова специалист "НОК"
17. 276/27.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Ваня Пенева ст. експерт "УТ"
18. 277/01.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Таня Петрова ст. експерт счетоводство и ТРЗ
19. 278/01.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Полина Илиева директор ДГ "Пчелица"
20. 279/16.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Полина Илиева директор ДГ "Пчелица"
21. 280/18.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Таня Петрова ст. експерт счетоводство и ТРЗ
22. 281/12.10.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Теодора Здравкова специалист "Екология"
23. 282/04.11.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Любомир Венков юрисконсулт
24. 283/18.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Любомир Венков юрисконсулт
25. 284/18.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Емилиян Нягулов мл. експерт "ЕППП"
26. 285/04.11.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Емилиян Нягулов мл. експерт "ЕППП"
27. 286/10.12.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Теодора Здравкова специалист "Екология"
28. 288/04.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Геновева Истилянова мл. експерт "ИСТ"
29. 289/14.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Геновева Истилянова мл. експерт "ИСТ"
30. 290/18.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Милка Нанова н-ч. отдел "ЕППП"
31. 291/21.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Милка Нанова н-ч. отдел "ЕППП"
32. 292/22.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Мирела Тодорова кметски наместник
33. 294/22.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Константин Иванов юрисконсулт
34. 295/22.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Иванка Борисова директор ДГ "Кокиче"
35. 296/23.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Иванка Борисова директор ДГ "Кокиче"
36. 297/01.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Елисавета Янкова АО на ОбС
37. 298/05.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Елисавета Янкова АО на ОбС
38. 299/16.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Светлана Павлова главен счетоводител
39. 300/22.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Константин Иванов юрисконсулт
40. 293/29.01.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Мирела Тодорова кметски наместник
41. 268/14.07.2020г. чл.35 ал.1 т.2 Ивана Григорова юрисконсулт
42. 348/04.05.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Десислава Ковачева директор ДГ Здравец
43. 351/04.05.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Иван Бързаков н-ч отдел "ПО"
44. 361/04.06.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Ренета Денкова Секретар на ОБ Елин Пелин
45. 362/04.06.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Ренета Денкова Секретар на ОБ Елин Пелин
46. 373/05.07.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Блага Белухова н-ч. отдел "ЕППП"
47. 374/26.07.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Блага Белухова н-ч. отдел "ЕППП"
48. 375/15.09.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Петя Златилова гл. инспектор Екология
49. 376/17.09.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Петя Златилова гл. инспектор Екология
50. 377/15.10.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Николинка Георгиева ст. експерт "ЕППП"
51. 379/15.12.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Надя Гулева младши инспектор екология
52. 380/19.12.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Димитър Статев гл. инспектор
53. 381/17.12.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Димитър Статев гл. инспектор
54. 382/20.12.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Надя Гулева младши инспектор екология

383/10.02.2022г чл.35 ал.1, т. - Ива Андреева мл. експерт екология
384/10.02.2022г чл.35 ал.1, т. - Ива Андреева мл. експерт екология
385/15.02.2022г. чл.35 ал.1, т.1 - Георги Янакиев зам. кмет
387/21.02.2022г. чл.35 ал.1, т.2 - Ани Ангелова гл. специалист счетоводител
386/21.02.2022г. чл.35 ал.1, т.1 - Ани Ангелова гл. специалист счетоводител
388/05.04.2022г. чл.35 ал.1, т.1 - Нина Бориславова счетоводител
389/11.04.2022г. чл.35 ал.1, т.2 - Нина Бориславова счетоводител
390/03.05.2022г. чл.35 ал.1, т.2 - Александра Йорданва специалист касиер
391/05.05.2022г. чл.35 ал.1 т.2 - Александра Йорданова специалист касиер


378/15.11.2021г. чл.35 ал.1, т.2 - Николинка Георгиева ст. експерт ЕППП

397/15.05.2022г. чл.35 ал.1 т.2 - Иван Бързаков наместник отдел ПО
469/07.06.2022 чл.35 ал.1, т.2 - Даниел Крумов - младши експерт

468/07.06.2022 чл.35 ал.1, т.2 - Даниел Крумов - младши експерт

470/08.06.2022 чл.35 ал.1, т.1 - Анита Киркова - младши експерт

471/08.06.2022 чл.35 ал.1, т.1 - Анита Киркова - младши експерт

472/15.06.2022 чл.35 ал.1, т.1 - Иван Попов - инспектор екология

474/01.08.2022 чл.35 ал.1, т.2 - Иван Попов - инспектор екология

Наименование Брой тегления
D_chl35_al1_t1-472.pdf 219 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-472.pdf"
D_chl35_al1_t2-469.pdf 221 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-469.pdf"
D_chl35_al1_t2-474.pdf 228 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-474.pdf"
D_chl35_al1_t1-468.pdf 203 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-468.pdf"
D_chl35_al1_t1-470.pdf 207 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-470.pdf"
D_chl35_al1_t2-471.pdf 217 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-471.pdf"
D_chl35_al1_t2-378.pdf 534 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-378.pdf"
D_chl35_al1_t2-397.pdf 531 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-397.pdf"
D_chl35_al1_t2-387.pdf 613 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-387.pdf"
D_chl35_al1_t2-389.pdf 570 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-389.pdf"
D_chl35_al1_t2-388.pdf 606 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-388.pdf"
D_chl35_al1_t1-384.pdf 610 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-384.pdf"
D_chl35_al1_t1-383.pdf 569 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-383.pdf"
D_chl35_al1_t1-386.pdf 580 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-386.pdf"
D_chl35_al1_t1-390.pdf 581 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-390.pdf"
D_chl35_al1_t1-385.pdf 688 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-385.pdf"
D_chl35_al1_t1-388.pdf 579 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-388.pdf"
D_chl35_al1_t2-391.pdf 612 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-391.pdf"
D_chl35_al1_t2-393.pdf 851 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-393.pdf"
D_chl35_al1_t2-376.pdf 739 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-376.pdf"
D_chl35_al1_t1-377.pdf 764 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-377.pdf"
D_chl35_al1_t1-373.pdf 986 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-373.pdf"
D_chl35_al1_t2-268.pdf 1060 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-268.pdf"
D_chl35_al1_t2-351.pdf 790 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-351.pdf"
D_chl35_al1_t2-381.pdf 709 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-381.pdf"
D_chl35_al1_t2-382.pdf 855 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-382.pdf"
D_chl35_al1_t1-380.pdf 872 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-380.pdf"
D_chl35_al1_t2-393.pdf 767 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-393.pdf"
D_chl35_al1_t2-361.pdf 742 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-361.pdf"
D_chl35_al1_t1-375.pdf 845 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-375.pdf"
D_chl35_al1_t2-374.pdf 770 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-374.pdf"
D_chl35_al1_t2-348.pdf 814 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-348.pdf"
D_chl35_al1_t1-362.pdf 910 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-362.pdf"
D_chl35_al1_t1-379.pdf 856 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-379.pdf"
D_chl35_al1_t2-361.pdf 873 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-361.pdf"
D_chl35_al1_t2-374.pdf 790 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-374.pdf"
D_chl35_al1_t2-381.pdf 805 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-381.pdf"
D_chl35_al1_t2-376.pdf 914 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-376.pdf"
D_chl35_al1_t2-382.pdf 881 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-382.pdf"
D_chl35_al1_t2-351.pdf 875 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-351.pdf"
D_chl35_al1_t2-348.pdf 759 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-348.pdf"
D_chl35_al1_t1-379.pdf 940 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-379.pdf"
D_chl35_al1_t1-380.pdf 826 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-380.pdf"
D_chl35_al1_t1-375.pdf 768 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-375.pdf"
D_chl35_al1_t1-373.pdf 787 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-373.pdf"
D_chl35_al1_t2-268.pdf 836 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-268.pdf"
D_chl35_al1_t1-377.pdf 837 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-377.pdf"
D_chl35_al1_t1-362.pdf 839 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-362.pdf"
D_chl35_al1_t2-393.pdf 747 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-393.pdf"
D_chl35_al1_t2-376.pdf 826 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-376.pdf"
D_chl35_al1_t2-382.pdf 842 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-382.pdf"
D_chl35_al1_t2-381.pdf 823 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-381.pdf"
D_chl35_al1_t2-361.pdf 792 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-361.pdf"
D_chl35_al1_t2-351.pdf 795 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-351.pdf"
D_chl35_al1_t2-374.pdf 798 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-374.pdf"
D_chl35_al1_t2-197.pdf 1009 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-197.pdf"
D_chl35_al1_t2-179.pdf 860 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-179.pdf"
D_chl35_al1_t2-245.pdf 976 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-245.pdf"
D_chl35_al1_t2-254.pdf 965 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-254.pdf"
D_chl35_al1_t2-256.pdf 983 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-256.pdf"
D_chl35_al1_t2-267.pdf 978 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-267.pdf"
D_chl35_al1_t2-261.pdf 939 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-261.pdf"
D_chl35_al1_t2-270.pdf 976 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-270.pdf"
D_chl35_al1_t2-274.pdf 969 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-274.pdf"
D_chl35_al1_t2-275.pdf 963 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-275.pdf"
D_chl35_al1_t2-276.pdf 912 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-276.pdf"
D_chl35_al1_t2-283.pdf 960 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-283.pdf"
D_chl35_al1_t2-280.pdf 951 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-280.pdf"
D_chl35_al1_t2-285.pdf 916 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-285.pdf"
D_chl35_al1_t2-289.pdf 890 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-289.pdf"
D_chl35_al1_t2-286.pdf 998 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-286.pdf"
D_chl35_al1_t2-291.pdf 927 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-291.pdf"
D_chl35_al1_t2-296.pdf 999 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-296.pdf"
D_chl35_al1_t2-297.pdf 864 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-297.pdf"
D_chl35_al1_t2-298.pdf 899 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-298.pdf"
D_chl35_al1_t2-300.pdf 903 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-300.pdf"
D_chl35_al1_t1-265.pdf 991 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-265.pdf"
D_chl35_al1_t1-264.pdf 1386 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-264.pdf"
D_chl35_al1_t1-269.pdf 1185 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-269.pdf"
D_chl35_al1_t1-266.pdf 981 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-266.pdf"
D_chl35_al1_t1-273.pdf 1103 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-273.pdf"
D_chl35_al1_t1-272.pdf 975 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-272.pdf"
D_chl35_al1_t1-271.pdf 987 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-271.pdf"
D_chl35_al1_t1-277.pdf 944 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-277.pdf"
D_chl35_al1_t1-278.pdf 915 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-278.pdf"
D_chl35_al1_t1-282.pdf 951 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-282.pdf"
D_chl35_al1_t1-281.pdf 1003 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-281.pdf"
D_chl35_al1_t1-284.pdf 1006 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-284.pdf"
D_chl35_al1_t1-288.pdf 955 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-288.pdf"
D_chl35_al1_t1-290.pdf 954 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-290.pdf"
D_chl35_al1_t1-294.pdf 975 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-294.pdf"
D_chl35_al1_t1-292.pdf 1004 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-292.pdf"
D_chl35_al1_t1-295.pdf 981 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-295.pdf"
D_chl35_al1_t1-297.pdf 1002 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-297.pdf"
D_chl35_al1_t1-299.pdf 974 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-299.pdf"

Търсене