ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
Добре дошли

Новини
Интервю по повод фестивала „На гости у Шопско”
22.02.2018

Община Елин Пелин осигурява 1000 знамена за домовете на своите жители по повод 3-ти март
22.02.2018

Уведомление на основание чл.61 ал.3 от АПК на заповед № ТС-2/ 04.01.2018г за одобряване на ИПРЗ с РУП на урегулирани поземлени имоти в кв.25а, гр.Елин Пелин
21.02.2018

Обявление за заповед № ТС-114/ 13.02.2018г за одобряване на ИПРЗ на имоти пл.№№ 16 и 17 и УПИ VІ-20,78,79,80-За ПСД, кв.3-Индустриален, сп.Верила в землището на с.Равно поле.
21.02.2018

Сирни Заговезни в с. Нови хан
21.02.2018

Обявление за заповед № ТС-110/ 13.02.2018г на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на ПУП-ПЗ на имот № 101016 в землището на с.Мусачево; одобрен проект и издадено разрешение за строеж на КПИИ № 1/ 13.02.2018г за строеж на Сграда за складова и логистична дейност в ПИ № 101016 в землището на с.Мусачево.
21.02.2018

Извънредно заседание на постоянната комисия по "Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество" към ОбС - Елин Пелин на 16.02.2018г./петък/ от 10,00 часа.
15.02.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Февруари 2018г.
02.02.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Януари 2018г.
05.01.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Декември 2017г.
27.11.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Ноември 2017г.
03.11.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Октомври 2017г.
06.10.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 22.02.2018г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
16.02.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 30.01.2018г. /ВТОРНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
24.01.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 18.12.2017г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
12.12.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 21.11.2017г. /ВТОРНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
15.11.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 26.10.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
19.10.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 28.09.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
21.09.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин