ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
Добре дошли

Новини
90 години НЧ „Иван Вазов - 1928“ село Нови хан
25.04.2018

Покана за "Конен празник - 2018" в село Равно поле
24.04.2018

Село Лесново отбеляза своя селищен празник на 21 и 22 април 2018 г.
23.04.2018

Фестивал „Пролетни струни“ - 28 април 2018 г в град Елин Пелин
23.04.2018

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „АКУШЕРКИТЕ БЛИЗО ДО МАЙКИТЕ”
23.04.2018

Разгласяване на Заповед № РД-02-15-21/19.03.2018г. за разрешаване за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за имоти попадащи в урбанизираните територии при сп.Верила, с.Равно Поле, общ.Елин Пелин, Софийска област и засегнати от нов пътен надлез спирка Верила на проектен ж.п. км. 18+565.
23.04.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Април 2018г.
04.04.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Март 2018г.
02.03.2018

Извънредно заседание на постоянната комисия по "Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество" към ОбС - Елин Пелин на 16.02.2018г./петък/ от 10,00 часа.
15.02.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Февруари 2018г.
02.02.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Януари 2018г.
05.01.2018

График за заседанията на постоянните комисии през м.Декември 2017г.
27.11.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 26.04.2018г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин.
18.04.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 29.03.2018г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
23.03.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 22.02.2018г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
16.02.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 30.01.2018г. /ВТОРНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
24.01.2018

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 18.12.2017г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
12.12.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 21.11.2017г. /ВТОРНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
15.11.2017

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин