ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
Добре дошли

Новини
Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 18.12.2017г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
12.12.2017

Обявление на заповед № ТС-1065/ 06.12.2017г, одобрен проект и Разрешение за строеж на комплексен проект за инвестиционна инициатива № 5/ 06.12.2017г за строеж на Индустриална фабрика за електромеханични и комуникационни компоненти със складове, логистика и търговска част, с изгребна яма и сондажен кладенец в УПИ І069046,069047,069048-За производствена, складова, логистична и търговска дейност, м.69 по КВС на землището на гр.Елин Пелин
12.12.2017

Работно време на „Местни данъци и такси“ на 15.12.2017 г.
12.12.2017

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ВЪВЕДЕ ЕЛЕКТРОННО ОБСЛУЖВАНЕ
12.12.2017

ВСЕУЧИЛИЩНО ХОРО „ВСИЧКИ НА МЕГДАНА“ В ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН
11.12.2017

Обявление на заповед № ТС-1046/ 29.11.2017г на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на ПУП-ПЗ на имоти №№ 085025, 085026, 085027 и 085028 в землището на с.Крушовица с графична част
11.12.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Декември 2017г.
27.11.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Ноември 2017г.
03.11.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Октомври 2017г.
06.10.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Септември 2017г.
05.09.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Юли 2017г.
07.07.2017

График за заседанията на постоянните комисии през м.Юни 2017г.
09.06.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 18.12.2017г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
12.12.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 21.11.2017г. /ВТОРНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
15.11.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 26.10.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
19.10.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 28.09.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
21.09.2017

Провеждане на извънредно заседание на ОбС-Елин Пелин на 18.09.2017г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 18:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
15.09.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 27.07.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
21.07.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин