ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
Добре дошли

Новини
ПОКОРЯВАНЕ НА ВРЪХ МОН БЛАН ОТ ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ ОТ ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
26.05.2017

ИЗПРАЩАНЕ НА АБИТУРИЕНТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА, С.ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН
26.05.2017

Инвестиционно предложение за "Жилищни сгради" №№ 000202, 000203, 000212, 000219, 000220, 000221, 000222, 000223, 000224, 000225, 000226, 000227, 000228, 000229, 000230, 000231, 000232, м. "Краище", землище с. Нови хан, общ. Елин Пелин и транспортен достъп по полски пътища с №№000200, 000206, 000209, 000211
26.05.2017

Инвестиционно предложение за "Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води и напояване на тревни площи" в ПИ № 036023, с. Крушовица, община Елин Пелин.
26.05.2017

Обявление на заповеди №№ ТС-468 и ТС-469/ 17.05.2017г за одобряване на ПУП-ПЗ на имоти №№ 059083, 059084, 059085 и 059086 в землището на гр.Елин Пелин с графични части.
26.05.2017

Обявен в "Държавен вестник" бр.41/ 23.05.2017г изработен проект за ПУП-ПП за транспортен достъп до имот № 090002 в землището на с.Огняново"
26.05.2017

График на комисиите за м.Май 2017г.
05.05.2017

График на комисиите за м.Април 2017г.
06.04.2017

Извънредно заседание постоянната комисия по "Финанси, бюджет и програми за развитие" към ОбС - Елин Пелин на 29.03.2017г. от 17,30 часа
28.03.2017

Извънредно заседание на всички постоянни комисии към ОбС - Елин Пелин на 16.03.2017 г.
14.03.2017

График на комисиите за м.Март 2017г.
08.03.2017

График на комисиите за м.Февруари 2017г.
02.02.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 31.05.2017г. /СРЯДА/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
23.05.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 27.04.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
21.04.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 19.04.2017г. /СРЯДА/ от 18:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
13.04.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 30.03.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
24.03.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 21.02.2017г. /ВТОРНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
14.02.2017

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 26.01.2017г. /четвъртък/ от 10,00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин 30/1/2017 19:08
20.01.2017
дневен_ред_изх.№ОС-1441-20.01.2017г

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас