Качество на въздуха
  Оспорени решения
Обявление за образувано дело в АССО против Решение №613/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
03.10.2017
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Общински съвет-Елин Пелин
на основание чл.22 ал.2
от ЗМСМА
 

 

обявява, че Решение №613/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин е оспорено от Областният управител на Софийска област пред Административен съд София област и е образувано дело №862/2017г.

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин

 

 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин