Качество на въздуха
  Новини
РЕМОНТ НА "ЕСО" НАЛАГА ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ ЕЛИН ПЕЛИН И ГОРНА МАЛИНА
10.10.2017

 

Ремонтни работи по въздушен електропровод 110 kV „Експрес-Гълъбец“, собственост на държавния Електроенергиен системен оператор „ЕСО“ ЕАД, захранващ подстанция „Априлово“, са възможни краткотрайни прекъсвания на електрозахранването в с.Петково и част от с. Столник, община Елин Пелин, както и в с.Долна Малина и част от с. Априлово от община Горна Малина в периода от 08:00 ч.на 16.10.2017г. до 16:30 ч. на 27.10.2017г.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин