Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Оспорени решения
Обявление за образувано дело № 177/2018г. в АССО против Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
02.04.2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Общински съвет-Елин Пелин
 
на основание чл.22 ал.2
 
от ЗМСМА

 

 

обявява, че Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин е оспорено с Жалба от Йоша Г. Никифорова пред Административен съд София област и е образувано дело №177/2018г.

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!