Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
Национален литературен конкурс „С Елин Пелин в сърцето“
12.06.2018
 
 
Пътуващият Национален литературен конкурс на Български национален младежки фолклорен съюз тази година ще се спре в гр. Елин Пелин. Както знаем, Елин Пелин е псевдонимът на майстора на късия разказ в българската литература – Димитър Иванов Стоянов. Градът, в който ще се състои третото издание на този образователен, състезателен форум, носи името на писателя и се намира близо до родното му село Байлово. Вследствие от основните сюжети, които определят и индивидуалния стил на гениалния автор, той е наричан „певец на българското село”; „художник на българското село”, а героите и картините в тях – „галерия”.
 
 
НЛК „С Елин Пелин в сърцето” ще се проведе на 6 – 8 юли 2018г. Конкурсът има за цел изява на таланти – ученици и студенти до 25-годишна възраст – в областта на словото. В дните на провеждане на конкурса, с преклонение и почит пред изящната словесност в творчество на Елин Пелин, да се представи новият прочит и да се открои присъствието на автора сред най-великите и гениални личности на България. Събитието има задачата да популяризира и преоткрие творчеството на Елин Пелин сред младото поколение. Стимулиране на творческия потенциал на учениците и студентите да разсъждават върху произведенията на Елин Пелин и да ги претворяват. По традиция след всяко издание на литературния конкурс се изготвя специално печатно издание с наградените произведения от БНМФС.
 
 
НЛК „С Елин Пелин в сърцето” протича в две направления – рецитация на откъси от произведения на Елин Пелин и лично творчество върху произведения на Елин Пелин. Личното творчество може да бъде „есе” или „философско есе”. Зададените теми за есе по регламент са: „Разпадането на родовия свят” („Гераците”); „Мечтите – един по-добър свят” („Мечтатели”); „Любовта като надиграване” („Ветрената мелница”); „Кое е грешно и кое – не” („На оня свят”). Темите за философско есе са две – „Притчи за правото на човека да бъде човек” („Под манастирската лоза”) и „Неотменимите закони на времето – размисли върху повестта „Гераците”. Заявки за участие се приемат до 20.06.2018г. на e-mail адрес: nlk_bnmfs@abv.bg. НЯМА такса за участие.
 
 
Участниците ще бъдат оценявани от авторитетно жури. Във всяка възрастова група и направление ще се връчат по една I, II и III награда, а един от участниците ще получи Голямата награда на НЛК „С Елин Пелин в сърцето”. Всички одобрени есета ще бъдат включени в специално печатно издание на Български национален младежки фолклорен съюз.
 
 
Националният литературен конкурс „С Елин Пелин в сърцето” е част от НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.
Регламент и заявка за участие в НЛК „С Елин Пелин в сърцето” може да намерите в сайта на Български национален младежки фолклорен съюз – http://bnmfs.com/литературен/.
 
 

 

 

Автор: Алия Хансе

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!