Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
Съобщение по чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите относно: „Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи“ на „ШК 1 УЕЛ, Равно поле, Елин Пелин
25.10.2018
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин