Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение № 1 и № 2, със санитарен възел, с обща застроена площ от 30,92 кв.м., и Помещение № 3, със санитарен възел, с обща застроена площ от 18,62 кв.м., находящи се на четвърти етаж на „Професионално учебен център с хотелска част" в УПИ VІІ – За КОО, кв. 26 по планa на гр. Елин Пелин, обл. Софийска.
03.04.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!