Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на Община Елин Пелин, приета с Решение №593 по Протокол №21 от 31.03.2005 г. на Общински съвет - Елин Пелин /АКТУАЛИЗИРАНА СЪГЛАСНО ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ №589/23.04.2019 г. на АССО по дело №71/2019 г./
11.06.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!