ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Новини

Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 18.12.2017г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.
12.12.2017

Обявление на заповед № ТС-1065/ 06.12.2017г, одобрен проект и Разрешение за строеж на комплексен проект за инвестиционна инициатива № 5/ 06.12.2017г за строеж на Индустриална фабрика за електромеханични и комуникационни компоненти със складове, логистика и търговска част, с изгребна яма и сондажен кладенец в УПИ І069046,069047,069048-За производствена, складова, логистична и търговска дейност, м.69 по КВС на землището на гр.Елин Пелин
12.12.2017

Работно време на „Местни данъци и такси“ на 15.12.2017 г.
12.12.2017

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ВЪВЕДЕ ЕЛЕКТРОННО ОБСЛУЖВАНЕ
12.12.2017

ВСЕУЧИЛИЩНО ХОРО „ВСИЧКИ НА МЕГДАНА“ В ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН
11.12.2017

Обявление на заповед № ТС-1046/ 29.11.2017г на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на ПУП-ПЗ на имоти №№ 085025, 085026, 085027 и 085028 в землището на с.Крушовица с графична част
11.12.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин