Качество на въздуха
  Решения

Обявление относно отменена разпоредбата на чл.41 и обявена за нищожна разпоредбата на чл.54 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Общ.Ел.Пелин, съгласно Реш.№816/18г. на АССО по адм.д.№345/18г
05.10.2018

Решения по Протокол №40/27.09.2018г. на ОбСЕП - от №1008 до №1044 вкл.
04.10.2018

Решения по Протокол №39/26.07.2018г. на ОбСЕП - от №974 до №1007 вкл.
01.08.2018

ОБЯВЛЕНИЕ относно Решение №534/31.05.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин - ОТМЕНЕНО !
09.07.2018

Решения по Протокол №38/28.06.2018г. на ОбСЕП - от №949 до №973 вкл.
04.07.2018

Решения по Протокол №37/31.05.2018г. на ОбСЕП - от №914 до №948 вкл.
06.06.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин