Качество на въздуха
  Решения

Решения по Протокол №42/22.11.2018г. на ОбСЕП - от №1061 до №1076 вкл.
28.11.2018

Решения по Протокол №41/25.10.2018г. на ОбСЕП - от №1045 до №1060 вкл.
30.10.2018

Обявление относно отменена разпоредбата на чл.41 и обявена за нищожна разпоредбата на чл.54 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Общ.Ел.Пелин, съгласно Реш.№816/18г. на АССО по адм.д.№345/18г
05.10.2018

Решения по Протокол №40/27.09.2018г. на ОбСЕП - от №1008 до №1044 вкл.
04.10.2018

Решения по Протокол №39/26.07.2018г. на ОбСЕП - от №974 до №1007 вкл.
01.08.2018

ОБЯВЛЕНИЕ относно Решение №534/31.05.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин - ОТМЕНЕНО !
09.07.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин