Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Решения

Решения по Протокол №2/21.11.2019г. на ОбСЕП - от №9 до №14 вкл.
25.11.2019

Обявление относно Решение №613 по Протокол №27/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин - В СИЛА
21.11.2019

Решения по Протокол №1/11.11.2019г. на ОбСЕП - от №1 до №8 вкл.
13.11.2019

Решения по Протокол №53/17.09.2019 г. на ОбСЕП от №1265 до №1287 вкл.
20.09.2019

Решения по Протокол №52/25.07.2019 г. на ОбСЕП - от №1237 до №1264
01.08.2019

Решения по Протокол №51/27.06.2019г. на ОбСЕП - от №1220 до №1236 вкл.
02.07.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!