ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Решения

Решения по Протокол №37/31.05.2018г. на ОбСЕП - от №914 до №948 вкл.
06.06.2018

Решения по Протокол №36/26.04.2018г. на ОбСЕП - от №874 до №913 вкл.
03.05.2018

Решения по Протокол №35/29.03.2018г. на ОбСЕП - от №835 до №873 вкл.
03.04.2018

Решения по Протокол №34/22.02.2018г. на ОбСЕП - от №797 до №834вкл.
01.03.2018

Решения по Протокол №33/30.01.2018г. на ОбСЕП - от №762 до №796вкл.
06.02.2018

Обявление за отменени и обявени за нищожни разпоредби от Наредба за управление на общинските пътища в Община Елин Пелин, съгл.Решение №931/20.11.2017г. на АССО по дело №527/17г.
05.01.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин