Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Решения

Решения по Протокол №50/30.05.2019г. на ОбСЕП - от №1195 до №1219 вкл.
05.06.2019

Решения по Протокол №49/09.05.2019г. на ОбСЕП - №1193 и №1194
10.05.2019

Решения по Протокол №48/18.04.2019г. на ОбСЕП - от №1173 до №1192 вкл.
24.04.2019

Решения №1171 и №1172 приети с Протокол №47/26.03.2019г. на ОбСЕП в качеството му на орган упражняващ правата на едноличен собственик на "Общински гори-Елин Пелин" ЕООД
01.04.2019

Решения по Протокол №46/21.03.2019г. на ОбСЕП - от №1161 до №1170 вкл.
26.03.2019

Решения по Протокол №45/22.02.2019г. на ОбСЕП - от №1121 до №1160 вкл.
01.03.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!