ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Решения

Решения по Протокол №25/31.05.2017г. на ОбС - от №521 до №546 вкл.
05.06.2017

Обявление относно Решение №198/29.03.2012г. на ОбС - В СИЛА!
10.05.2017

Решения по Протокол №24/27.04.2017г. на ОбС - от №485 до №520 вкл.
04.05.2017

Обявление относно Решение №141/31.03.2016г., потвърдено с Решение №171/25.04.2016г. на Общински съвет-Елин Пелин - ОТМЕНЕНО
04.05.2017

Обявление относно Решение №103/16.03.2016г. на Общински съвет-Елин Пелин - ОТМЕНЕНО
03.05.2017

Решения по Протокол №23/19.04.2017г. на ОбС - от №481 до №484 вкл.
21.04.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас