ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Решения

Решения по Протокол №33/30.01.2018г. на ОбСЕП - от №762 до №796вкл.
06.02.2018

Обявление за отменени и обявени за нищожни разпоредби от Наредба за управление на общинските пътища в Община Елин Пелин, съгл.Решение №931/20.11.2017г. на АССО по дело №527/17г.
05.01.2018

Решения по Протокол №32/18.12.2017г. на ОбСЕП - от №721.1 до №761вкл.
22.12.2017

Решения по Протокол №31/21.11.2017г. на ОбСЕП - от №706 до №720вкл.
27.11.2017

Решения по Протокол №30/26.10.2017г. на ОбСЕП - от №681 до №705 вкл.
02.11.2017

Обявление относно Решение №499/27.04.2017г. на ОбС-Елин Пелин - В СИЛА!
01.11.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин