ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Оспорени решения

Обявление за образувано дело №527/2017г. на АССО по протест на Окръжна прокуратура София против разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 19; чл. 21, ал. 4; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28; чл. 29, ал. 2; чл. 31, ал. 1; чл. 32; чл. 33; чл. 34, ал. 3; чл. 66; чл. 67; чл. 68 и чл. 70 от Наредба за управление на общинските пътища в община Елин Пелин, приета с Решение №339/30.09.2008г., изм.и доп. с Решение №113/26.01.2012г. на Общински съвет-Елин Пелин.
26.06.2017

Обявление за образувано дело №490/2017г. на АССО против Решение №504 по Протокол №24/27.04.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
08.06.2017

Обявление за образувано дело №489/2017г. на АССО против Решение №499 по Протокол №24/27.04.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
08.06.2017

Обявление за образувано дело против Наредбата за управление на общинските пътища в община Елин Пелин, приета с Решение №339/2008г., изменена и допълнена с Решение №113/2012г. на Общински съвет-Елин Пелин
28.04.2017

Обявление за образувано дело против чл.18, ал.1, т.10 и 12, чл.30, ал.ал.3, 4 и 5 и чл.31, т.1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на общ.Ел.Пелин, приета с Решение №283 по Протокол №16/29.09.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
07.04.2017

Обявление за оспорено Решение №198/29.03.2012г. на ОбС-Елин Пелин, в частта му за с.Огняново.
15.02.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас