Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ – електронен носител
07.03.2019

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Елин Пелин, приети с Решение №1076 по Протокол №42/22.11.2018г. на ОбСЕП
28.11.2018

ПРОЕКТ на Вътрешни правила за организацията и реда да проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Елин Пелин във връзка с Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси
24.10.2018

Публикации - 2018 г.
03.07.2018

 В Общински съвет Елин Пелин към 08.06.2018, са подадени Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ от всички задължени лица по параграф 2 от ЗПКОНПИ.

 

Кметове на кметства

 

Общински фирми


Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!