Качество на въздуха
Общинска администрация

 


ОБЯВЛЕНИЕ
 
За набиране на кандидати в Община Елин Пелин
с място на работа: Община Елин Пелин,
Дейности финансирани с местни приходи, дейност:  „Други дейности по икономиката“,
 
Длъжност: «Изпълнител «Шофьор на ученичeски микробус»;

 

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование – Средно
  2. 2. Професионален опит – Да е работил минимум 1 година като шофьор на автобус / микробус.
  3. 3. Допълнителна квалификация – Правоспособност за управление на МПС, категория  D; Техническа грамотност, свързана с адекватната експлоатация и поддържане на МПС;

 

  1. 4. Срок на трудовия договор: Неопределено време с 6 месеца срок на изпитване, за непълно работно време – 4 /четири/ часа дневно при 5 /пет/ дневна работна седмица.

 

  1. 5. Кратко описание на длъжността: Извършва превоз с микробус „Мерцедес“, превозващ ученици от село Голема Раковица и село Караполци до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Доганово, съгласно одобрен график за извозване на учениците. Попълва съответните данни в пътните листове. Отчита ежемесечно средствата изразходвани за гориво и други консумативи за автомобила.

 

Заплатата определена за длъжността: 250,00 лева - за четири часов работен ден,  

както и за ПТСПО на същата или сходна длъжност – по 1% за всяка година.

 

Необходими документи:

  1. Заявление от кандидата /свободен текст/
  2. Автобиография /СV/.
  3. Ксерокопие на следните документи: диплома за завършена образователна степен; документи удостоверяващи професионален опит, документ за правоспособност за управление на МПС – категория D; валидно удостоверение за психологическа годност;

 

          Документите се приемат до 17.00 часа на 17.03.2017 година в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 1, Информационен център.

 

Извършване на подбора от страна на работодателя - по документи и интервю с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.

 

          Длъжността е обявена и в Дирекция „Бюро по труда”, град Ихтиман.


Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин