Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи
Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Елин Пелин, приет с Решение № 676/28.09.2017 г. на Общински съвет – Елин Пелин.
23.01.2018

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 23.01.2018 г., за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проекта на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Елин Пелин, приет с Решение № 676/28.09.2017 г. на Общински съвет – Елин Пелин.

 

Докладът, мотивите и Проектът на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Елин Пелин, приет с Решение № 676/28.09.2017 г. на Общински съвет – Елин Пелин, се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦУИГ, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост" № 1.

 

Доклад

 

Мотиви

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!