Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача
Изграждане на пътна връзка към складово – логистична база на кооперация Панда в УПИ I -5, 18, 54, 55 , кв. 11, по плана на с. Равно поле, Община Елин Пелин. Разрушаване на съществуващ водосток от о.т. 100 до о.т. 102 и нова улица от о.т. 102 до вход към УПИ I-5, 18 54,55 – за производствени и складови помещения за офис мебели, кв. 11, землището на с. Равно поле, Община Елин Пелин.
05.10.2018
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!