ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
УСЛУГИ, ТАКСИ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЯ
11.07.2016

ДЕКЛАРАЦИИ
11.07.2016
ДЕКЛАРАЦИЯ-3 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ (pdf файл)   ДЕКЛАРАЦИЯ-2 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНИ ФАКТИ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (pdf файл)ДЕКЛАРАЦИЯ-4 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (ПОСТАВЯНЕ) (pdf файл)ДЕКЛАРАЦИЯ-1 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ (pdf файл)

ТАКСИ
08.07.2016
   Приложение 1 - такси за административни услуги в сила от 20.02.2015 (pdf файл)

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин